Vantaa

© Vantaan kaupunki

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Sijainti merkittävien väylien varrella, yhä kehittyvä raideliikenne ja kansainvälinen Helsinki-Vantaan lentokenttä tekevät Vantaasta ainutlaatuisen. Vantaa on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin ilmasto-ohjelmiin, ja resurssiviisaus ja kiertotalous ovat osa kaupungin strategiaa.

Mitä Vantaalla on jo tehty kiertotalouden edistämiseksi?

Yhteinen pöytä on ruoka-avun uudenlainen toimintakonsepti, jossa ruoka-apu jaetaan verkostossa. Yhteinen pöytä tarjoaa tähän työhön keskitetyn logistiikkapalvelun. Vielä tärkeämpää kuin hävikin kuljettaminen on sen hyötykäytön ideointi helpottamaan yhteisöllistä työtä yhdessä verkoston kanssa. Yhteisellä pöydällä ei ole omaa ruoka-avun jakoa eikä omia leipäjonoja. 

Purkubetonin käyttö on lisääntynyt ja alkanut vakiintua infran rakentamisessa. Sitä käytetään katurakenteisiin, kiinteistöjen korkotasojen korjauksiin ja maanmuotoiluun viherrakentamisessa. 

Ekomo on HSY:n perustama resurssitehokas keskittymä, jossa yritykset tekevät kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Ekomo tarjoaa kehitysalustan teollisille symbiooseille, kuten jätteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiselle.

Tavoitteet Edelläkävijäkuntana

Vantaa haluaa olla tunnettu luonnonvaroja säästävä infran rakentaja. Vantaa on nopeasti kasvava kaupunki ja rakentaminen on erittäin vilkasta. Uudisrakentamisen lisäksi puretaan paljon. Vantaa haluaa edistää paikallisen kiertotalousklusterin syntyä yhdessä HSY:n kanssa ja verkostoitua muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa.

Lisätietoa

Julkaistu 20.11.2017 klo 8.50, päivitetty 21.12.2020 klo 14.20
  • Tulosta sivu