Kuopio

Kuopion kaupunki, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. © Aleksi Rajala

Kuopiossa on oivallettu elämästä jotain. Se näkyy leppoisassa elämänrytmissä ja tuntuu eteenpäin työntävänä tuulena työssä, yrittämisessä ja opiskelussa. Se maistuu elämältä kaupungin yössä ja kodin lämmössä. Kuopiossa inspiraatio, välittäminen ja olemisen vapaus ovat luonnonvoimia, jotka kasvavat ainutlaatuisiksi ilmiöiksi ja menestystarinoiksi.

Mitä Kuopiossa on jo tehty kiertotalouden edistämiseksi?

Kuopion uusi ilmastopoliittinen ohjelma valmistui syksyllä 2020. Ohjelman mukaisesti kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Kuopion kaupunki siirtyi vuoden 2021 alussa käyttämään vain vihreää sähköä. Kaupungin kokonaissähkönkulutus on noin 55 000 MWh vuodessa, ja vihreän sähkön käytön myötä kaupunki vähentää CO2-päästöjään noin 13,7 miljoonalla kilolla.

Kuopiossa biojätteet käsitellään Gasumin biotehtaalla, josta saadaan lannoitteita maatalouteen ja biokaasua energiantuotantoon sekä tulevaisuudessa myös liikennejakeluun. Biokaasua hyödynnetään myös Kuopion Veden Lehtoniemen lähes energiaomavaraisella jätevedenpuhdistamolla, joka hyödyntää prosessilämmön puhdistamon rakennuksissa ja tuottaa puhdistamolietteestä biokaasua energiantuotantoon.

Kuopiossa kiertotalous ja resurssiviisaus on otettu huomioon myös kouluissa. Vuoden 2021 alussa toimintansa aloitti hirsirakenteinen von Wrightin koulu, joka lämpenee maalämmöllä ja jonka katolta löytyy aurinkopaneeleita. Koulun hiilijalanjälki on noin 44 % pienempi kuin samankokoisella, kaukolämpöä käyttävällä betonirakenteisella koululla. Jynkän koulu on taasen muuntojoustava, resurssiviisaasti toteutettu monikäyttöinen asukkaiden monitoimitalo, jossa yhdistyvät koulu, kirjasto ja harrastetilat. Monitoimitalon lämpö tuotetaan maalämmöllä ja kaukolämmöllä. Lisäksi edellisen koulurakennuksen purkumateriaali hyödynnettiin uuden rakennuksen piha-alueen rakenteissa.

Rakenteilla olevasta Savilahden alueesta halutaan mahdollisimman vähähiilinen ja energiatehokas. Alueella onkin nykyisin saatavilla mm. ympäristöystävällistä kaukojäähdytystä, sillä kesällä 2020 toimintansa aloitti Kuopion Energian kaukojäähdytyslaitos, joka käyttää läheisen Neulalahden syvänteen kylmäenergiaa. Kaukojäähdytys säästää sähköenergiaa jopa 80 % verrattuna kiinteistökohtaisilla jäähdytyslaitteilla tuotettavaan jäähdytykseen.

Tavoitteet edelläkävijäkuntana

Kuopion kaupunki pyrkii käynnistämään uusia kiertotalouden edistämishankkeita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi kaupunki haluaa vahvistaa kiertotalouden tunnettuutta erilaisten viestintäkampanjoiden avulla. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni asukas, taloyhtiö, yrittäjä, toimihenkilö ja johtaja tietävät, mitä kiertotalous tarkoittaa konkreettisesti omassa arjessa.

Lisätietoa

Julkaistu 20.11.2017 klo 8.47, päivitetty 7.4.2021 klo 13.31
  • Tulosta sivu