Turku

CircVol 6Aika-hankkeella edistetään suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. © 6Aika

Turku ympäristökuntineen on vireä Itämeren alueen kasvukeskus. Turussa on yli 190 000 asukasta ja seutu on Suomen kolmanneksi suurin kaupunkialue. 1200-luvulla perustettu Turku on Suomen vanhin kaupunki. Rohkeasti uudistuva Turku on eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki sekä tunnettu myös urheilun ja tapahtumien saralla. Turussa on monipuolinen elinkeinorakenne, maailman kaunein saaristo ja kunnianhimoiset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet.

Mitä Turussa on jo tehty kiertotalouden edistämiseksi?

Varsinais-Suomi oli ensimmäinen Suomen maakunnista, joka laati alueellisen kiertotalouden tiekartan. Turun seudulle uutta resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttakokonaisuutta päivitetään parhaillaan yhteistyössä kansainvälisen ICLEI-järjestön kanssa. Turun kaupunki ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus ovat myös selvittäneet kiertotaloustoimijoiden nykytilaa Turun seudulla. Osana selvitystä tunnistettiin yli 700 kiertotalouden toimijaa, joista 270 on kiertotaloustoimintaa harjoittavia yrityksiä.

Turku pyrkii olemaan kokoistaan suurempi tekijä kiertotaloudessa jakamalla parhaiksi koettuja menetelmiä myös kansainvälisesti. Osana GCCC – verkostoa (Green Circular Cities Coalition) Turku kehittää kiertotaloutta ja jakaa ratkaisuja muun muassa kiinalaisten ja japanilaisten kaupunkien kanssa.

Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty merkittävästi muun muassa kiertotalousratkaisuilla. Kaupungin omistama Turku Energia investoi kumppaneineen 300 miljoonaa euroa vähähiiliseen energiantuotantoon vuosien 2014 ja 2018 välillä. Kakolassa jätevedestä otetaan lämpö talteen, ja sillä tuotetaan kaukolämpöä noin 24 000 turkulaiselle. Kakolan jäteveden lämmöntalteenotolla tuotetaan myös koko Turun alueen kaukojäähdytys.

Turun kaupunki konserniyhtiöineen edistää kiertotaloutta aktiivisella yhteistyöllä ja monipuolisten hankkeiden kautta. Turku Science Park kumppaneineen kehittää suurivoluumisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä kaupungeissa sekä kehittää kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Turussa työstetään myös hiilineutraaleja ja resurssiviisaita yritysalueita ja työmaita.

Turun tavoitteet edelläkävijäkuntana

Vuonna 2018 hyväksytyn ilmastosuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan) mukaisesti Turussa tavoitellaan hiilineutraalia kaupunkialuetta vuoteen 2029 mennessä. Vuodesta 2029 eteenpäin Turun tavoitteena on olla ilmastopositiivinen alue negatiivisilla nettopäästöillä.

Kiertotalouden edelläkävijäkaupunkina Turku on sitoutunut tavoittelemaan jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja toteuttamaan nämä resurssiviisauden periaatteet vuoteen 2040 mennessä.

Lisätietoja

 

Julkaistu 20.11.2017 klo 9.47, päivitetty 29.1.2020 klo 12.39
  • Tulosta sivu