Porvoo

Talven taikaa vanhassa Porvoossa. © Visit Porvoo

Porvoo on Suomen toiseksi vanhin kaupunki, joka perustettiin 1300-luvulla joen rannalle. Porvoo kehittyi ja vaurastui kauppapaikkana. Porvoo on myös tänään itäisen metropolialueen keskus. Kaupungissa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut. Kolmannes väestöstä on ruotsinkielisiä. 50 000 asukkaan raja ylittyi heinäkuussa 2015.

Mitä Porvoossa on jo tehty kiertotalouden edistämiseksi?

Porvoon kaupunki otti ensimmäisenä suomalaiskaupunkina Nesteen 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön koko dieselkalustossaan tämän vuoden aikana. Myös maksuton kesäbussi Rinkeli käyttää Neste My:ta.

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto -projektin kokonaistavoite on luoda Kilpilahden teollisuusalueen yritysten sekä joidenkin bio- ja kiertotalouden arvoketjua kehittävien suomalaisyritysten kesken yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon seutu voisi kehittyä maailmanluokan bioteollisuuspuistoksi. Samalla synnytetään Kilpilahden petrokemian- ja biotuoteteollisuutta palveleville pk-yrityksille perusta.

Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen kaavan mukaisessa infran ja tonttien rakentamisessa on parannettu maarakentamisen materiaalitehokkuutta perustamalla maa- ja kiviaineksen esikäsittely- ja välivarastointialue. Toiminnalla säästetään neitseellisiä kiviaineksia, tarve rakentaa maankaatopaikkoja vähenee ja säästetään samalla kustannuksissa.

Tavoitteet Edelläkävijäkuntana

Porvoo on ollut edelläkävijä hiilineutraalin energian tuottamisessa ja hyödyntämisessä yhdyskuntarakenteessa. Circwaste-hankkeen myötä tavoittelemme tietoa ja tukea kehittämiseen muilla kiertotalouden tasoilla.

Lisätietoa

Julkaistu 20.11.2017 klo 8.49, päivitetty 21.12.2020 klo 14.03
  • Tulosta sivu