Rovaniemi

Sähköauto © Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Ounasjoen ja Kemijoen varrelle on muodostunut kehittyvä, kansainvälinen kaupan, hallinnon ja koulutuksen kaupunki. Rovaniemi on portti Lappiin ja Lapin läänin hallinnollinen keskus jo vuodesta 1938. Rovaniemestä tuli kaupunki vuonna 1960. Kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät 2006. Rovaniemen pinta-ala on noin 8 000 km2 ja asukkaita on noin 63 000.

Mitä Rovaniemellä on jo tehty kiertotalouden edistämiseksi?

  1. Voimalaitostuhkan tuotteistaminen Naturlan tuhkaraelannoitteiksi
  2. Suosiolan voimalaitoksen savukaasupesuriprojekti, vähentää energiantuotannon ilmapäästöjä (ympäristöinvestointi), vähentää polttoaineenkulutusta (resurssi/materiaalitehokkuusinvestointi), vähentää polttoainekustannuksia (taloudellisuus), pesurilla saadaan hukkalämpö talteen ja voidaan hyödyntää se kaukolämmön tuotannossa eli myös energiatehokkuusinvestointi
  3. Sähköautojen latausverkoston kehittäminen 
  4. Lietteenpolttolaitos investoinnin suunnittelu (ravinteiden kierrätys)

Jätehuollossa olemme tehneet seuraavaa:

  • rakentaneet jätehuollon vastaanotto-, käsittely- ja terminaalialueen lähelle jätteen syntypaikkaa, tavoitteena kustannustehokkaat ja ympäristöystävällistä.

Tavoitteet Edelläkävijäkuntana

Jätehuollossa aiomme:

  • saavuttaa valtakunnallisen jätehuollon suunnitelman mukaiset materiaalihyötykäytön tavoitteet
  • sulkea kaatopaikan vuonna 2022
  • kaatopaikasta teemme uusituvan energian tuotantoalue (tuulivoima, aurinkoenergia ja kaatopaikkakaasueneria) -osayleikaavoitus käynnissä.

Rovaniemi haluaa edistää arktista kiertotaloutta kaupungissa.

Lisätietoa

Julkaistu 20.11.2017 klo 8.49, päivitetty 21.12.2020 klo 14.10
  • Tulosta sivu