Rovaniemi

Elbil © Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Utmed Ounasjoki älv och Kemi älv har en växande, internationell stad för handel, administration och utbildning vuxit fram. Rovaniemi är porten till Lappland och Lapplands läns administrativa centrum ända sedan 1938. Rovaniemi blev stad 1960. Staden och landskommunen slogs samman 2006. Rovaniemis yta uppgår till 8 016 km2 och staden har 62 230 invånare (31.12.2016).

Vad har man redan gjort i Rovaniemi för att främja cirkulär ekonomi?

  • Produktifiering av kraftverksaska till Naturlan- askgranulat gödsel..
  • Rökgasskrubberprojektet vid Suosiola kraftverk, minskar energiproduktionens luftutsläpp (miljöinvestering), minskar bränsleförbrukningen (investering i resurs-/materialeffektivitet), minskar bränslekostnaderna (ekonomi), med skrubbern återvinns spillvärme, som sedan kan utnyttjas i produktionen av fjärrvärme, med andra ord också en investering i energieffektivitet
  • Utveckling av laddningsnätverket för elbilar
  • Planering av investering i en förbränningsanläggning för slam (återvinning av näringsämnen)

Inom avfallshanteringen har vi gjort följande:

  • byggt ett mottagnings-, hanterings- och terminalområde för avfallshantering i närheten av platsen där avfallet uppstår, med målet att vara kostnadseffektiva och miljövänliga.

Mål som Pilotkommun

I vår avfallshantering har vi för avsikt:

  • att uppnå målen för materialåterbruk enligt den nationella planen för avfallshantering
  • att stänga deponin år 2022
  • att göra om deponin till ett produktionsområde för förnybar energi (vindkraft, solenergi och deponigasenergi) - delgeneralplanering pågår.

Rovaniemi vill främja arktisk cirkulär ekonomi i staden.

Mer information

Publicerad 17-01-2020 kl. 15.13, uppdaterad 21-12-2020 kl. 14.10
  • Skriv ut sidan