Servicecenter för cirkulär ekonomi – verktyg och support

Servicecentret för cirkulär ekonomi grundades av Finlands miljöcentral och samordnar projektet Circwaste. Servicecentret erbjuder regionala aktörer expertstöd samt förmedlar information om god praxis inom cirkulär ekonomi.

Experthjälp och forskningsinformation som stöd i praktiken

I praktiken erbjuder servicecentrets experter aktörer inom cirkulär ekonomi till exempel materialöversikter och miljö-, kostnads- och sysselsättningseffektsanalyser, samt utvecklar indikatorer för cirkulär ekonomi. Finlands miljöcentral gör dessutom analyser på basis av kritiska faktorer för cirkulär ekonomi, där man utnyttjar experiment som genomförts inom projektet samt söker lösningar på problem och hinder, som framkommit vid granskningarna. Målet är även att sätta i gång nya projekt.

Goda exempel mångfaldigas

Servicecentret förmedlarinformation om materialeffektiva offentliga upphandlingar, skadliga ämnen, grundande av industriella symbioser samt finansieringsalternativ för nya initiativ. Servicecentret stöder särskilt regionala arbetsgrupper samt en utvald grupp pilotkommuner. Bra exempel på cirkulär ekonomi samlas på webbplatsen Kestävyysloikka.fi (på finska).

Information om cirkulär ekonomi ska föras vidare

Kommunikationen och informationsförmedlingen har en central roll förgenomförandet av projektet. Servicecentret erbjuder synlighet för aktörer inom projektets kärnområden och delprojekt. Dessutom sprider projektet information om praxis för cirkulär ekonomi både nationellt och internationellt sett.

Mer information

Publicerad 15-01-2020 kl. 11.59, uppdaterad 08-11-2022 kl. 12.51
  • Skriv ut sidan