Ett regionalt samarbetsnätverk stöder cirkulär ekonomi och hållbar avfallshantering

Ett regionalt samarbetsnätverk erbjuder stöd och experthjälp i att främja cirkulär ekonomi och verkställa den nationella avfallsplanen i Sydvästra Finland, Mellersta Finland, Södra Karelen och Norra Karelen. Nätverket har ett nära samarbete med de regionala NTM-centralerna.

Kraft från samarbetsgrupperna

Varje region har en egen samarbetsgrupp, som består av centrala intressenter i anslutning till avfallshantering. Samarbetsgruppernas uppgift är att fungera som katalysator för den regionala administrationen, företagen och invånarna, att agera resurseffektivt och således främja förverkligandet av avfallsplanen. Gruppen rapporterar även om hur cirkulär ekonomi har framskridit i regionen.

Varje samarbetsgrupp leds av en regionsamordnare, vars uppgift är att sätta igång nya verksamheter för att öka materialeffektiviteten och återvinningsgraden. Samordnarna skapar kontakter mellan kommunerna, företagen, förvaltningsrepresentanterna samt invånarna. De kommunicerar och ger råd om verktyg och praxis förknippade med cirkulär ekonomi samt stöder nya projekt.

Vägkartorna styr mot ett samhälle med cirkulär ekonomi

Samarbetsgrupperna förbereder en vägkarta för att verkställa den nationella avfallsplanen och främja cirkulär ekonomi i regionerna. I arbetet beaktas regionala styrkor och utmaningar. Samarbetsgrupperna strävar efter att påverka det offentliga och privata beslutsfattandet i området, så att vägkartornas planer förverkligas i praktiken.

Publicerad 15-01-2020 kl. 13.42, uppdaterad 15-01-2020 kl. 13.42
  • Skriv ut sidan