Aktuellt

Tuuli Myllymaa kesäkuva 556
Mot en hållbar utveckling på den cirkulära ekonomins vingar 9.6.2020
Europeiska kommissionen inledde i början av året ett program för grön utveckling (The European Green Deal). Dess uppgift är att staka ut en väg mot hållbar utveckling och klimatneutralitet före år 2050 för medlemsländerna och hela Europa. Programmet betonar att en övergång till en fullständig cirkulär ekonomi är en förutsättning för uppfyllande av klimatmålen, skydd av naturmiljöerna och bevarande av ekonomins konkurrenskraft.
Läs mer
img
Informationsflödet måste förbättras så att farliga ämnen inte fortsätter cirkulera 20.12.2019
I Finland strävar man efter att främja den cirkulära ekonomin inom bekämpningen av klimatkrisen och den hållbara användningen av naturresurser. Vid övergången mot cirkulär ekonomi bör man dock se till att inte samtidigt orsaka problem för människornas hälsa eller för miljön.
Läs mer
img
Jyväskylä är Årets kommun inom cirkulär ekonomi 20.12.2019
Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra utmanade i maj 2019 alla Finlands kommuner att tävla om titeln årets kommun inom cirkulär ekonomi. Jyväskylä stad utsågs till vinnare i tävlingen på Kommunmarknaden 11 september.
Läs mer
img
Pilotkommunerna aktiva på den cirkulära ekonomins stigar 9.12.2019
Tio pilotkommuner inom cirkulär ekonomi möttes för att utbyta erfarenheter. Målet har varit att ambitiöst och konkret främja cirkulär ekonomi.
Läs mer

Goda nyheter från Finland

img
Nästan tyst och utsläppsfritt med biogasbussar 4.12.2019
Inom lokaltrafiken i Jyväskylänejden har man sedan februari kunnat åka miljövänligt med en biogasbuss med låga utsläpp. 
Läs mer


 

Kopiera och återvinn goda idéer
Vi tar ett materialkliv tillsammans
Vi öppnar kompetensens skyltfönster
Vi gör Finland etta på cirkulär ekonomi