Villmanstrand

© Villmanstrand stad
Villmanstrand är Sydöstra Finlands internationella universitetsstad vid Saimens strand. Staden främjar hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och förnybar energi genom att lyfta fram handlingar och resultat. Stadens strategiska mål för grön tillväxt är koldioxidneutralitet, frihet från avfall, och rent vatten. I staden verkar det aktiva Greenreality Network.

Vad har man redan gjort i Villmanstrand för att främja cirkulär ekonomi?

Vid Villmanstrands tekniska universitet (Lappeenranta University of Technology, LUT) har man utvecklat teknologi för produktifisering av avfall och på Kukkuroinmäki behandlingsområde byggdes en anläggning, som producerar kompositprodukter av avfall, och som drivs av Wimao Oy.

Inom avfallshanteringen tillämpas en regionalt centraliserad lösning och hushållsavfall återvinns och utnyttjas effektivt. Staden har börjat effektivisera sin fordonspark, bland annat testar man samåkning med bil och tillämpar upphandlingsprinciper som gynnar förnybar energi.

Villmanstrands tekniska universitet och staden Villmanstrand lanserar Finlands första Junior Universitet. Syftet med samarbetet är att bland barn och unga öka intresset för matematik och naturvetenskap samt ge dem möjlighet att bekanta sig med hållbar utveckling, förnybar energi, cirkulär ekonomi och näringsliv genom bland annat studiebesök på företag.

Mål som Pilotkommun

Cirkulär ekonomi är en central del av stadens Greenreality-strategi, med vilken man strävar efter att bli en resurssmart föregångare och en stad med växande energi- och miljöaffärsverksamhet. Vi utvecklar nya återvinningsråvaror för ersättning av betong av sidoflödena inom skogs- och gruvindustrin. Vi pilottestar produkter med hjälp av 3D-utskrifter. Vi skapar en vägkarta för cirkulär ekonomi.

Mer information

Publicerad 15-01-2020 kl. 11.01, uppdaterad 21-12-2020 kl. 13.56
  • Skriv ut sidan