Vanda

© Vanda stad
Vanda är Finlands fjärde största stad. Placeringen i närheten av viktiga vägar, en järnvägstrafik som fortgående utvecklas och Helsingfors-Vanda internationella flygplats gör Vanda till en unik stad. Vanda har förbundit sig till nationella och internationella klimatprogram, och resurssmarthet och cirkulär ekonomi utgör en del av stadens strategi.

Vad har man redan gjort i Vanda för att främja cirkulär ekonomi?

Gemensamt bord är ett nytt verksamhetskoncept inom mathjälpen, där mathjälpen distribueras i ett nätverk. Gemensamt bord erbjuder en central logistiktjänst för detta arbete. Ännu viktigare än transporten av svinnet är idéer om hur man kan återvinna det för att underlätta samarbetet med nätverket. Gemensamt bord har inte någon egen distribution av livsmedel och inte heller egna brödköer.

Användningen av rivningsbetong har ökat och börjat bli en permanent del av byggandet av infrastrukturen. Den används i gatustrukturer, vid reparation av fastigheternas höjdnivåer och för formning av marken vid anläggning av grönområden.

Ekomo är ett resursstarkt kunskapsscenter, som grundats av HRM, där företag samarbetar sinsemellan och med HRM kring cirkulär ekonomi. Ekomo erbjuder en utvecklingsplattform för industriella symbioser, såsom återvinning av avfall och förnybar energi.

Mål som Pilotkommun

Vanda vill vara känd som en infrastrukturbyggare som sparar naturresurser. Vanda är en stad som växer snabbt och det byggs mycket flitigt. Vid sidan av all nybyggnation river man också mycket. Vanda vill främja uppkomsten av ett lokalt kluster för cirkulär ekonomi tillsammans med HRM och bilda nätverk med andra aktörer inom cirkulär ekonomi.

Mer information

Publicerad 17-01-2020 kl. 15.20, uppdaterad 21-12-2020 kl. 14.20
  • Skriv ut sidan