Borgå

© Visit Porvoo

Borgå är Finlands näst äldsta stad och grundades redan på 1300-talet vid åstranden. Borgå utvecklades och blomstrade som handelsplats. Borgå är även idag ett centrum för det östra metropolområdet. Staden har mångsidiga offentliga och kommersiella tjänster. En tredjedel av befolkningen är svenskspråkig. I juli 2015 överskreds gränsen på 50 000 invånare.

Vad har man redan gjort i Borgå för att främja cirkulär ekonomi?

Borgå stad tog i år som första stad i Finland i bruk Nestes Neste MY förnybara diesel, som framställs till 100 procent av avfall och rester, i hela sin dieselfordonspark. Också den avgiftsfria sommarbussen Rinkeli använder Neste MY.

Det övergripande målet med projektet Pobi – framtidens bioindustripark av Borgås Sköldvik - är att bland företagen på industriområdet Sköldvik samt bland vissa finländska företag som utvecklar värdekedjan för bio- och cirkulär ekonomi, skapa en gemensam förståelse, vision och plan för hur Borgåregionen kunde utvecklas till en bioindustripark av världsklass. Samtidigt skapar man en grund för små och medelstora företag som betjänar petrokemi- och bioproduktindustrin i Sköldvik.

I byggandet av infrastrukturen och tomterna enligt planen för Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde har man förbättrat materialeffektiviteten i markbyggandet genom att grunda ett förbehandlings- och mellanlagringsområde för jord- och stenmaterialet. Med verksamheten besparar man jungfruliga stenmaterial, behovet av att bygga jorddeponier minskar och samtidigt uppnås kostnadsbesparingar.

Mål som Pilotkommun

Borgå har varit pionjär inom produktion och utnyttjande av koldioxidneutral energi i samhällsstrukturen. Med Circwaste-projektet eftersträvar information och stöd för utveckling av cirkulär ekonomi även på andra plan.

Mer information

Publicerad 17-01-2020 kl. 14.53, uppdaterad 21-12-2020 kl. 14.04
  • Skriv ut sidan