Lappeenranta

© Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta on Kaakkois-Suomen kansainvälinen yliopistokaupunki Saimaan rannalla. Kaupunki edistää kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa tekoja ja tuloksia korostavalla tavalla. Hiilineutraalisuus, jätteettömyys ja puhdas vesi ovat kaupungin strategiset tavoitteet vihreässä kasvussa. Kaupungissa toimii aktiivinen Greenreality Network. 

Mitä Lappeenrannassa on jo tehty kiertotalouden edistämiseksi?

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) kehitettiin jätteistä tuotteiksi teknologiaa ja Kukkuroinmäelle rakennettiin jätteistä komposiittituotteita valmistava laitos, jota operoi Wimao Oy.

Jätehuollossa on toimiva maakunnallisesti keskitetty ratkaisu ja yhdyskuntajätteet kerätään ja hyödynnetään tehokkaasti. Kaupunki on käynnistänyt oman ajoneuvokannan tehostamisen mm. autojen yhteiskäyttökokeiluin ja uusiutuvan energiaa suosivin hankintaperiaattein.

LUT ja Lappeenrannan kaupunki lanseeraavat Suomen ensimmäisen Junior Universityn. Yhteistyön tarkoitus on lisätä matemaattis-luonnontieteiden kiinnostavuutta lasten ja nuorten keskuudessa sekä avata heille kestävää kehitystä, uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta sekä tutustuttaa heitä yrityselämään muun muassa yritysvierailujen avulla.

Tavoitteet Edelläkävijäkuntana

Kiertotalous on keskeinen osa kaupungin Greenreality –strategiaa, jolla tähdätään resurssiviisaaksi edelläkävijäksi ja kasvavan energia- ja ympäristöliiketoiminnan kaupungiksi. Kehitämme metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirroista uutta kierrätysraaka-ainetta korvaamaan betonia. Pilotoimme tuotteita 3D-tulostuksella. Teemme kiertotalouden tiekarttaa.

Lisätietoa

Julkaistu 20.11.2017 klo 8.48, päivitetty 24.11.2021 klo 13.31
  • Tulosta sivu