Materiaalitehokkuudella kiertotaloustavoitteisiin

Kiertotaloudessa pyritään luomaan taloudellista arvoa aiempaa vähemmästä materiaalimäärästä sekä säilyttämään materiaalit ja niihin sitoutunut arvo taloudessa mahdollisimman pitkään. Käytännössä kiertotalous tarkoittaa materiaalitehokkuuden parantamista, tuotteiden eliniän pidentämistä ja kierrätyksen lisäämistä. Lisäksi kiertotaloudessa tuotteiden sijaan kulutetaan palveluita ja ostamisen sijaan lainataan, jaetaan ja korjataan.

Kiertotalouden arvioidaan tuottavan Suomessa ainakin 1,5–2,5 miljardin euron kasvun bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Suurin arvopotentiaali on materiaali- ja jätevirroissa, laitteiden huollossa, uudelleenkäytössä ja uudelleenvalmistuksessa. Parhaimmillaan kiertotalous tuo uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja kustannussäästöjä. Dataa voidaan hyödyntää kiertotalouden edistämisessä, mutta digitalisaatiolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia myös luonnonvarojemme käyttöön.

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite reilusti jäljessä

Yhdyskuntajäte on kotitalouksissa sekä organisaatioissa päivittäin syntyvää jätettä. Vuonna 2025 EU:n yhteinen tavoite on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 tavoite on jo 65 prosenttia. Silti kierrätysprosenttimme on vain noin 42 prosenttia (Tilastokeskus, jätetilasto 2020). Tavoitteen saavuttaminen vaatii meiltä kuluttajilta nykyistä huomattavasti tehokkaampaa lajittelua, sillä suurin osa sekajätteeseen päätyvästä materiaalista voitaisiin kierrättää. Tutustu havainnollistaviin infograafeihin, mitä sekajätteemme oikein sisältää ja miten näitä pystyttäisiin hyödyntämään.

Jätteiden käsittelyllä on pitkä historia Suomessa

Korkealaatuiset jätehuollon ratkaisut ovat edellytys turvallisen ja puhtaan elinympäristön säilymiselle, johon Suomessa on panostettu jo 1940-luvulta alkaen. Tutkimus- ja kehittämistyöllä syntyneillä innovaatioilla on mahdollistettu materiaalien yhä tehokkaampi kierrätys. Aiemmin jätteet ajateltiin vain roskana, nykyään ne nähdään enemmänkin raaka-aineena. Tutustu tarkemmin Suomen jätehuollon kehitykseen informatiivisen videon kautta.

Lajitteluoppaasta ohjeet lajitteluun

Etätyöntekeminen kotona ja mökillä on lisääntynyt etenkin koronan aikaan ja tutkimusten mukaan etätyö tulee yleistymään Suomessa voimakkaasti myös koronakriisin jälkeen. Circwaste-hanke laati osana valtakunnallista Rakasta joka murua -kampanjaa kotitoimistojen lajitteluoppaan, joka tarjoaa käytännön vinkkejä lajitteluun sekä paljon valmista materiaalia toimistojen etälajittelukampanjaa varten. Toimisto-organisatioille tarkoitettu lajitteluppas taas tarjoaa valmiin mallin sekä vinkkejä ja materiaaleja lajittelun tehostamiseen tähtäävän viestintäkampanjan toteuttamiseen.

Lisätietoja

  • erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 23.5.2017 klo 10.11, päivitetty 21.2.2022 klo 16.33
  • Tulosta sivu