Riihimäki

Riihimäki, lasiteos © Tapio Aulu

Riihimäki on kanta-hämäläinen noin 30 000 asukkaan kaupunki kolmostien ja pääradan varressa, vajaan tunnin matkan päässä Helsingistä. Kaupunki tunnetaan mm. rautatiestä, lasista ja vireästä kulttuurista. Riihimäen kaupunkirakenne on tiivis ja eheä, jossa etäisyydet ovat lyhyet.

Mitä Riihimäellä on jo tehty kertotalouden edistämiseksi?

Riihimäellä toimii Suomen vanhin kierrätyskeskus. Se on perustettu lokakuussa 1989. Viime vuosina toimintaa on kehitetty monella tavalla, ja kiertoon saatavien tavaroiden määrä ja asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi.

Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmän rakentaminen käynnistettiin vuonna 1998, ja siihen liittyvä ensimmäinen ympäristöpolitiikka hyväksyttiin valtuustossa vuonna 1999. Ympäristöpolitiikka ja ympäristöjärjestelmä kattavat koko kaupunkiorganisaation (ml. tytäryhteisöt) toiminnan. Vuodesta 2000 alkaen Riihimäen kaupunki on raportoinut vuosittain valtuustolle ympäristöpolitiikan toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta ympäristöraportissa.

Rihimäelle on kehittynyt kiertotalousklusteri ja kiertotalousosaamista, jota tullaan vahvistamaan ja kehittämään.

Tavoitteet Edelläkävijäkuntana

Vision mukaan Riihimäki kehittyy tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina.  Riihimäen kiertotalousklusteria kehitetään ja laajennetaan. Yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa lisätään kiertotalousosaamista ja toteutetaan kiertotaloutta edistäviä hankkeita.

Lisätietoa

Julkaistu 20.11.2017 klo 8.49, päivitetty 10.3.2022 klo 14.50
  • Tulosta sivu