LUT universitet främjar återvinningen av bygg- och rivningsavfallsplast

Tid för genomförande 2023-2029

LUT universitetet har som mål att främja återvinningen av bygg- och rivningsavfallsplast. Syftet är att öka kunskapen om dessa materials tillgänglighet och egenskaper i olika skeden av byggandet och rivningen.

Dessutom utvecklar vi skalbara maskinsystem och pilotprojekt för återvinning av bygg- och rivningsavfallsplast i syfte att producera flera pilotprodukter. Processerna stöds av en bedömning av miljömässig hållbarhet, som visar vilka utvecklingsområden som påverkar miljön allra mest.

Vi deltar i utvecklingen av en metod för projektets miljökonsekvensbedömning. Den utvecklade metoden kommer att användas i bedömningen av de åtgärder som främjar förebyggandet eller återvinningen av plastavfall i projektet.

Arbetet som görs i projektet möjliggör en övergång till återvinning och optimering av materialkedjan och främjar leveranssäkerheten för råvaror genom att minimera förlusten av jungfruliga resurser.

”Biflöden från bygg- och rivningsavfall kan användas för att tillverka nya produkter som kan användas i många olika branscher. Dessutom kan denna grundläggande förändring skapa en grund för helt ny affärsverksamhet”, säger professor Timo Kärki från LUT Universitet. 

Mer information om LUT Universitetets roll i PlastLIFE -projektet

  • PlastLIFE (lut.fi)
  • Biträdande professor Jouni Havukainen, jouni.havukainen@lut.fi
  • Mika Horttanainen, mika.horttanainen@lut.fi
  • Timo Kärki, timo.karki@lut.f
  • Marko Hyvärinen, marko.hyvarinen@lut.fi
Publicerad 05-05-2023 kl. 12.20, uppdaterad 18-09-2023 kl. 14.30
  • Skriv ut sidan