LUT-yliopisto edistää rakennus- ja purkujätemuovien kierrättämistä

Toteutusaika 2023-2029

LUT-yliopiston tavoitteena on edistää rakennus- ja purkujätemuovien kierrättämistä. Tarkoituksena on lisätä tietoa näiden materiaalien saatavuudesta ja ominaisuuksista rakennus- ja purkutoiminnan eri vaiheissa.

Lisäksi kehitämme skaalautuvia koneistojärjestelmiä sekä pilotoimme rakennus- ja purkujätemuovin kierrätystä tavoitteena tuottaa useita pilottituotteita. Prosesseja tuetaan ympäristökestävyyden arvioinnilla, jolla saadaan esiin ympäristön kannalta vaikuttavimmat kehityskohteet.

"Osallistumme hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenetelmän kehittelyyn. Kehitettyä menetelmää hyödynnetään hankkeen muovijätteen ehkäisyä tai kierrätystä edistävien toimien arvioinnissa", Mika Horttanainen sanoo.

Hankkeessa tehtävä työ mahdollistaa siirtymisen kohti kierrätystä ja materiaaliketjun optimointia sekä edistää raaka-aineiden toimitusvarmuutta minimoimalla neitseellisten resurssien menetykset.

”Rakennus- ja purkujätetoiminnasta saatavien sivuvirtojen kautta voidaan valmistaa uusia tuotteita, joita voidaan käyttää useilla eri toimialoilla. Lisäksi tämä perustavanlaatuinen muutos voi luoda perustan täysin uudelle yritystoiminnalle”, professori Timo Kärki Lappeenrannan yliopistosta sanoo.

Lisätietoja LUT-yliopiston roolista PlastLIFE-hankkeessa

 

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.36, päivitetty 18.9.2023 klo 14.29
  • Tulosta sivu