Muovit, ympäristö ja kiertotalous

Muovimateriaalien etuna on niiden kestävyys, keveys ja muokattavuus, minkä takia niitä käytetään yhteiskunnassa laajasti. Muovista tulee kuitenkin ongelma, jos se päätyy sinne minne se ei kuulu eli ympäristöön.

Pysyvyytensä ja hitaan hajoamisensa vuoksi muovit voivat säilyä ympäristössä jopa satoja vuosia. Muovista onkin tullut vakava ongelma ympäristölle.

Muoviroskan määrä kasvaa

Muoveja päätyy ympäristöön kaikista sen elinkaaren vaiheista ja suurikokoisten muovien eli niin sanottujen makromuovien esiintymisestä ympäristössä on raportoitu jo muovien valmistuksen alkuajoista lähtien.

Muovin tuotanto on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Koska ympäristössä olevan muoviroskan ja tuotetun muovin määrän on huomattu kulkevan käsi kädessä, ympäristön muoviroskamäärän ennustetaan yhä kasvavan. Kansainvälisessä keskustelussa puhutaan jo muovisaasteesta (plastic pollution).

Muovijätettä
© Fortum

Tavoitteena muovien kestävä kiertotalous

Kiertotaloudessa on tavoitteena, että käyttöön otetut luonnonvarat ja niistä jalostetut materiaalit muovi mukaan lukien tuottaisivat taloudellista lisäarvoa mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa muun muassa materiaalien hyödyntämistä mahdollisimman pitkään, kierrätystä sekä jätteiden loppusijoittamisen ja energiahyödyntämisen vähentämistä.

Tällä tavoin voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä, energian kulutusta sekä erilaisia päästöjä ympäristöön.

Muodostuva muovijäte tulisi nähdä arvokkaana materiaalina ja siten tehostaa sen kierrätystä ja uusiokäyttöä. Muovien kierrätyksellä on näin ollen merkittävä rooli erilaisten muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämisessä. Kuitenkin myös muovin kierrätys aiheuttaa erilaisia ympäristövaikutuksia.

Kierrätysjärjestelmien tuettava materiaalin arvon säilymistä

Määrällisten tavoitteiden rinnalla kiertotaloudessa tulisi asettaa myös laadullisia tavoitteita. Uusiomateriaaleja tulisi pyrkiä hyödyntämään ensisijaisesti jalostusarvoltaan alkuperäistä käyttötarkoitusta vastaavassa käytössä ja uusiomateriaalin käyttöä vähempiarvoisissa sovelluksissa (niin sanottu downcycling) tulisi välttää.

Tämä näkökulma tulisi huomioida tulevaisuuden keräys- ja kierrätysjärjestelmien ja uusiomuovimarkkinoihin liittyvien ohjauskeinojen suunnittelussa. Toisaalta on löydettävä hyödyntämiskohteita myös vähempiarvoiselle kierrätysmuoville.

Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä muoveihin, niiden ympäristövaikutuksiin sekä hallintakeinoihin ja kiertotalouteen liittyvää tutkimustietoa. Kokonaisuudesta ja sen täydentämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus Syke. 

 

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.34, päivitetty 3.5.2023 klo 11.21
  • Tulosta sivu