Plast, miljö och cirkulär ekonomi

Plaster har fördelen av att vara hållbara, lätta och formbara, vilket är anledningen till att de används i stor utsträckning i samhället. Men plast blir ett problem om det hamnar där det inte hör hemma: i miljön.

På grund av sin hållbarhet och långsamma nedbrytning kan plast finnas kvar i miljön i hundratals år. Plast har blivit ett allvarligt miljöproblem.

Mängden plastavfall ökar

Plast hamnar i miljön från alla stadier av dess livscykel, och förekomsten av stora plaster, eller så kallade makroplaster, i miljön har rapporterats sedan plasttillverkningens tidiga dagar.

Plastproduktionen har ökat snabbt under de senaste decennierna. Eftersom mängden plastavfall i miljön och mängden plast som produceras har visat sig gå hand i hand, förutspås mängden plastavfall i miljön fortsätta att öka. I den internationella debatten talas det redan om plastförorening (plastic pollution).

Muovijätettä
© Fortum

Mot en hållbar cirkulär ekonomi för plast

Inom den cirkulära ekonomin är målet att de naturresurser som används och de material som förädlas ur dem, inklusive plast, producerar ekonomiskt mervärde så länge som möjligt. Det innebär bland annat att använda materialen så länge som möjligt, återvinna och minska avfallshantering och energianvändning.

På så sätt kan användningen av naturresurser, energiförbrukning och olika utsläpp i miljön minskas.

Det resulterande plastavfallet bör ses som ett värdefullt material och därmed förbättra dess återvinning och återanvändning. Återvinning av plast spelar därför en viktig roll för att minska de miljöskador som orsakas av olika typer av plast. Men plaståtervinning har också olika miljöpåverkningar.

Återvinningssystemen bör stödja bevarandet av materialets värde

Vid sidan av kvantitativa mål bör det också fastställas kvalitativa mål för den cirkulära ekonomin. Återvunnet material bör i första hand användas för användningsområden som motsvarar det ursprungliga användningsändamålet och användning av återvunnet material i mindre värdefulla tillämpningar (s.k. downcycling) bör undvikas.

Detta perspektiv bör beaktas vid utformningen av framtida insamlings- och återvinningssystem och kontrollåtgärder som rör marknaden av återvunnen plast. Å andra sidan är det också nödvändigt att hitta användningsområden för mindre värdefull återvunnen plast.

 

Publicerad 14-06-2023 kl. 15.22, uppdaterad 14-06-2023 kl. 15.21
  • Skriv ut sidan