Aktörer och aktiviteter

Inom PlastLIFE-projektet samarbetar 17 olika aktörer för att producera information och lösningar för att främja en hållbar cirkulär ekonomi för plast. Projektet är uppdelat i sju huvudteman:

  • Minskande av onödig konsumtion av plast
  • Förebyggande av nedskräpning
  • Tillvaratagande av plastavfall och effektivisering av återvinning
  • Ersättning av fossila råvaror
  • Hantering av skadliga ämnen
  • Plaster inom byggnads- och rivningsarbete
  • Plaster inom lantbruk och trädgårdsodling

Vi öppnar sidor för varje huvudtema i sommar -23.

 

Publicerad 19-05-2023 kl. 10.12, uppdaterad 07-06-2023 kl. 14.14
  • Skriv ut sidan