Kompletterande projekt

PlastLIFE-projektet främjar förverkligandet av målen i Finlands färdplan för plast. Ett fullständigt genomförande av färdplanen för plast kräver dock också ett brett deltagande av aktörer utanför PlastLIFE-konsortiet, liksom de aktiviteter och åtgärder som kompletterar PlastLIFE, vilka förtecknas nedan.

Genomförandet och effekterna av kompletterande projekt för att främja den cirkulära ekonomin för plast övervakas och rapporteras i PlastLIFE. Ytterligare åtgärder kommer att utarbetas tillsammans med berörda parter om sådana behövs för att uppnå målen i färdplanen för plast.

SPIRIT

Lokomotivprogrammet "Sustainable Plastics Industry Transformation" (SPIRIT) är ett storskaligt program för forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete med befintliga och nya partners som startats av Borealis Polymers Oy. Syftet med SPIRIT-programmet är att förändra hela plastvärdekedjan mot en mer hållbar framtid.

Samarbetet syftar till att hantera tre viktiga utmaningar: ersätta fossila råvaror med förnybara råvaror, utveckla plaståtervinning, inklusive både mekanisk och kemisk återvinning, och göra produktionen koldioxidneutral genom elektrifiering och användning av vätgas och förnybar el.

Finansiär: Business Finland

Varaktighet: 2022–2026

PRIMUS

PRIMUS är ett projekt som koordineras av VTT, med fokus på mekanisk återvinning av plast, analys av cirkulär ekonomi och teknikutveckling. Syftet med projektet är att förbättra återvinningsmöjligheterna för industriell plast och att hitta tillämpningar för återvunnen plast.

Projektet fokuserar på bearbetning av plastavfall från fordons-, el- och elektronikindustrin och dess användning i fordonsapplikationer och hushållsapparater. De tio konsortiemedlemmarna kommer från Finland, Nederländerna, Estland, Spanien, Tyskland och Belgien.

Finansiär: EU-kommissionen

Varaktighet: 2022–2025

Plastics2Olefins

Plastics2Olefins-projektet planerar, bygger och lanserar en pyrolysanläggning som drivs till 100 procent av förnybar elenergi för återvinning av osorterat plastavfall på Repsols industrianläggning i Puertollano (Spanien). Projektet beräknas minska utsläppen av växthusgaser under hela livscykeln med 70–80 % jämfört med befintliga plaståtervinningsprocesser eller förbränning av plastavfall.

Finansiär: EU-kommissionen

Varaktighet: 2022–2027

PARC

”Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals” (PARC) är ett stort europeiskt forsknings- och innovationspartnerskap med fokus på kemisk riskbedömning. PARC kommer att inrätta ett EU-omfattande kompetenscentrum för forskning och riskbedömning om kemikaliers skadliga effekter för att stödja riskbedömnings- och ledningsmyndigheter när det gäller att ta itu med aktuella, framväxande och nya utmaningar i samband med kemikaliesäkerheten.

PARC främjar övergången till nästa generations riskbedömning och hållbar och säker produktdesign genom ny kunskap, nya metoder, ny expertis och nya nätverk.

Syftet med programmet är att skydda människors hälsa och miljön i linje med Green Deals nollutsläppsmål, samtidigt som genomförandet av EU:s kemikaliestrategi för hållbar utveckling möjliggörs. Cirka 200 olika europeiska organisationer medverkar i projektet.

Finansiär: PARC och nationella eller internationella finansieringskällor

Varaktighet: 2022–2028

PAPILLONS

“Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability” dvs. PAPILLONS studerar källor och migration av mikroplast och nanoplast från jordbruks- och trädgårdsplast i jorden, samt de långsiktiga ekologiska och sociala effekterna av användningen av plast. Syftet är att tillhandahålla lättillgänglig information om mikroplast, nanoplast och jordbruksmark som förorenats av plast.

Finansiär: EU-kommissionen

Varaktighet: 2021–2025

4Recycling

4Recycling är ett innovationsekosystem som leds av CLIC Innovation och som syftar till att hitta systemlösningar på plastutmaningen. Ekosystemet förbereder forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra återvinningen av plast och utvecklingen av nya biobaserade material, bygger RDI-konsortier, ansöker om finansiering och engagerar sig.

Finansiär: Business Finland

Varaktighet: 2019–

Publicerad 14-06-2023 kl. 15.10, uppdaterad 14-06-2023 kl. 15.10
  • Skriv ut sidan