Utbildning och nätverkande för främjande av cirkulär ekonomi och minskning av avfall

© Tommi Lievonen, Björneborgs stad

Björneborgs stads miljö- och tillståndstjänster grundar ett expert- och rådgivningsnätverk för cirkulär ekonomi i Satakunta. Nätverkets mål är att förbättra sakkunskapen inom avfallsbranschen och öka miljömedvetenheten i landskapsregionen.

Nätverket samlar Satakuntaregionens aktörer inom avfallshantering, återvinning, miljöbranschen, hållbar utveckling och offentliga upphandlingar.

Det centrala i projektet är miljöfostran riktad till personer i olika åldrar. I ett nätverkssamarbete utarbetas en stig för miljöfostran för elever från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, som innehåller besöksobjekt och utbildningspaket för elever i olika åldrar gällande främjande av cirkulär ekonomi och minskandet av avfall.

Förverkligandet av avfallsplanen påskyndas

Nätverkets verksamhet bidrar till förverkligandet av den nationella avfallsplanen i Satakunta. Syftet är att minska användningen av naturresurser samt främja cirkulär ekonomi, såsom återvinning och kompostering, och hållbara offentliga upphandlingar. Dessutom utvecklar man inom nätverket åtgärder för att förbättra sorteringen av farligt avfall och minska nedskräpningen.

En viktig del av nätverkets verksamhet är att öka medvetenheten om betydelsen av att minska mängden avfall samt stödja lokala aktörer att verka för miljön.

Mer information

  • Projektsamordnare Anu Pujola, Björneborgs stad, fornamn.efternamn@pori.fi

Läs mera

Publicerad 24-01-2020 kl. 16.35, uppdaterad 21-12-2020 kl. 16.22

  • Skriv ut sidan