Innovationer inom cirkulär ekonomi från Södra Karelen till oss och världen

I Södra Karelen satsas det på cirkulär ekonomi med hjälp av den senaste teknologin. Med hjälp av teknologi som utvecklats av LUT-universitetet och Kompotek Oy är det nu möjligt att utnyttja svårinsamlade återvinningsbara avfallsfraktioner och tillverka nya produkter av dem. Industriavfallet återvinns till återbruk i vägbyggen med hjälp av tekniker som utvecklats av Ramboll.

I framtiden utnyttjas dessa innovationer såväl i hela Finland som globalt!

Läs mera om delprojekten i Södra Karelen

Publicerad 15-01-2020 kl. 13.19, uppdaterad 17-01-2020 kl. 16.33
  • Skriv ut sidan