I Sydvästra Finland framskrider den cirkulära ekonomin på bred front

Den cirkulära ekonomin i Sydvästra Finland utvecklas inom flera branscher. I området utvecklas nya metoder för återvinning av jordmaterial och markbyggande. I Peittoo återvinningspark produktifieras sidoflöden från industrin i samarbete med företagen. Livsmedelskedjans resurseffektivitet förbättras med flera projekt från åkern till livsmedelsindustrin och ända till skolmatsalarna.

Den cirkulära ekonomin framskrider på bred front i Sydvästra Finland!

Läs mera om delprojekten i Södra Karelen

Publicerad 15-01-2020 kl. 13.22, uppdaterad 24-01-2020 kl. 17.35
  • Skriv ut sidan