Resurseffektivitet i byggandet i Björneborgsregionen

© Björneborgs stad

Björneborgs stad främjar resurseffektivt byggande och stärker samarbetet gällande cirkulär ekonomi mellan aktörer inom byggbranschen i sin region.

Inom projektet sammanför man ett samarbetsnätverk bestående av byggare, byggföretag, fastighetsägare, myndigheter och högskolor. Nätverket efterlyser och förverkligar god praxis för återvinning och minskning av byggavfall.

Byggavfall återvinns

Skyldigheten att återvinna byggavfall som material kommer att öka till 70 procent fram till 2020. Valbara demos syftar till att uppnå en återvinningsgrad på 70 procent i olika typer av objekt, såsom läroanstalter, egnahemshus, lägenhetsbyggnader och nya hem.

Övriga åtgärder inom projektet omfattar:

Delprojektet i Björneborg är en del av programmet Intelligent Cities Challenge (ICC), där ett nätverk av 136 europeiska städer hjälper städer att utveckla smart, ansvarsfull och hållbar tillväxt genom avancerad teknik. Björneborg deltar i ICC-programmet i temakorgen Green economy and local green deals. Björneborg deltog i ICC 2nd City Labs virtuella evenemang den 16–19 februari 2021 och anordnade en egen workshop om strategin för intressenter den 11 februari 2021

Tidtabell för genomförandet

  • 4/2017–12/2020

Mer information

  • Projektplanerare Anu Tuovinen, Björneborgs stad, fornamn.efternamn@pori.fi

Läs mera

Publicerad 24-01-2020 kl. 16.24, uppdaterad 14-09-2021 kl. 11.46

  • Skriv ut sidan