Nya gårdsanpassade biogasanläggningar

© Olli-Pekka Pietiläinen

Åbo yrkeshögskola uppmanar jordbrukare med verksamhet i Egentliga Finland och Satakunda att grunda nya gårdsanpassade biogasanläggningar.

I projektet kartläggs de mest populära områdena och aktörerna för biogasproduktion. Man ordnar utbildningstillfällen för jordbrukare och erbjuder intresserade även möjlighet att prova biogasproduktion i mobila pilotanläggningar. Dessutom genomförs genomförbarhetsstudier av nya biogasanläggningar.

I projektet samlar man även in mer information till stöd för beslutsfattande gällande anskaffning av biogasanläggningar, gällande till exempel vilka tillståndsprocesser som krävs för att grunda en anläggning och tillbudsstående finansieringsmöjligheter.

Det slutliga målet är att man i projektet fattar minst ett positivt investeringsbeslut gällande biogasanläggningar och att förberedelserna för att bygga anläggningen påbörjas under projektets gång.

Tidtabell

  •  10/2016–3/2019

Mer information

  • Projektchef Pekka Alho, Åbo yrkeshögskola, fornamn.efternamn@turkuamk.fi
Publicerad 24-01-2020 kl. 16.55, uppdaterad 21-12-2020 kl. 16.42

  • Skriv ut sidan