Industriavfall och jordmaterial återvinns i vägbyggen

© Ramboll Oy

Ramboll utvecklar och testar användningen av återvunna material från industrin i markbyggande. Återvunna material utnyttjas i lösningar för vägbyggen i Trafikverkets och NTM-centralernas byggobjekt.

I vägbyggandet vill man främja återvinningen av överblivet jordmaterial och samtidigt minimera transporterna av byggmaterial. I projektet testas anordningsteknik och byggande med nya material. På basis av de erhållna erfarenheterna förbereds anvisningar för bästa praxis.

Delprojektet omfattar bland annat följande åtgärder:

  • Testning av tillgängliga potentiella återvunna material med tanke på teknik och miljöduglighet
  • Utveckling av bindemedelrecept som utnyttjar återvunna material (såsom askor)
  • Massastabilisering av mjuka och överblivna jordmaterial med hjälp av nya bindemedel
  • Mindre beräkningar av livscykler/livscykelkostnader
  • Utveckling av mätningsmetoder för återvunna material
  • Utveckling av Trafikverkets nuvarande planerings- och upphandlingsprocesser
  • Projektet är starkt kopplat till målen i UUMA2(3)-programmet.

Tidtabell

  •  10/2016->

Mer information:

  • Projektchef Tuomas Suikkanen, Miljögeoteknik T&K, Ramboll, fornamn.efternamn@ramboll.fi
Publicerad 24-01-2020 kl. 16.50, uppdaterad 21-12-2020 kl. 16.38

  • Skriv ut sidan