Effektiv leveranskedja inom handeln med en digital molntjänst

© GS1 Finland

Det finska företaget GS1 Finland planerar och förverkligar en digital tjänst riktad särskilt till små företag med vars hjälp man bland annat kan minska företagens materialsvinn. Tjänsten underlättar interaktionen mellan varuleverantörer och handeln samt ökar resurseffektiviteten i leveranskedjorna.

Genom att effektivisera processerna för beställning och leverans förbättrar molntjänsten Golli cirkulationen avprodukter: rätt produkter fås snabbt upp på butikshyllorna, deras försäljningstid förlängs och således kan också svinnet minskas.

Spårbarhet och synlighet i företagens verksamhet

Tjänsten elektrifierar hela leveranskedjan från beställning ända till leverans och fakturering. Ett elektroniskt arkiv bildas om funktionerna: vart produkterna har levererats och med vilka datum. Informationen som samlas i arkivet kan i fortsättningen utnyttjas bland annat för att spåra produkter och leveranser eller för verksamhetsplanering.

Varuleverantören använder molntjänsten via webbläsaren och har således alltid tillgång till den senaste versionen av tjänsten. Tjänsten kan även användas mobilt var som helst i världen.

Golli används redan av fler än 200 varuleverantörer. Medverkande beställare är till exempel S-Gruppen, Inex Partners, Kesko, Kespro, Wihuri Oy Aarnio, Heinon Tukku och Meira Nova. Varuleverantören kan använda samma tjänst med alla sina handelspartner som använder Golli och det behövs alltså inga separata system.

Mindre lastpallsavfall

I Circwaste-pilotprojektet förverkligade GS1 Finland en egenskap i tjänsten Golli med vilken cirkulationen av lastpallar kan följas upp. Till exempel använder Gold and Green, som tillverkar pulled havre, cirkulerande och återvinningsbara Encore-lastpallar i sin verksamhet. En hyrd och cirkulerande lastpall ersätter närmare ett hundra lastpallar av engångskaraktär.

Med hjälp av en identifieringskod på lastpallarna kan man följa med var lastpallarna rör sig och till lastpallen koppla produkten som transporteras på den. De data som samlas in om uppföljningen av lastpallarna kan utnyttjas för att optimera cirkulationen och transporten av dem.

GS1 delprojeckt har avslutat 2019.

Läs mera

Publicerad 24-01-2020 kl. 15.49, uppdaterad 21-07-2021 kl. 14.31

  • Skriv ut sidan