Joensuus stadsregion som utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi

Vetenskapsparken i Joensuu. © Johanna Kokkola

På Business Joensuu efterlyser man de mest lovande objekten inom den i utveckling varande stadsregionen Joensuu, och där det kunde uppstå nya affärsverksamheter kring cirkulär ekonomi. Bolaget efterlyser såväl nationellt som internationellt goda praxis samt banbrytande företag och lösningar.

Samarbete mellan företag och kunder

I Vetenskapsparken, som bolaget upprätthåller, får företag möjlighet att utveckla sina idéer eller produkter tillsammans med kunderna. Målet är att använda stadsmiljön som en utvecklingsplattform för affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi, öppna nya möjligheter till affärsverksamhet för de här företagen samt generera nya partnerskap och forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vetenskapsparken erbjuder aktörerna ett brett nätverk av experter inom branschen, samarbete baserat på vetenskap och forskning, tillväxt- och företagstjänster samt en företagskuvös. Vetenskapsparken i Joensuu har tillgång till sammanlagt mer än 40 000 kvadratmeter fastigheter, där ett par tusen personer rör sig dagligen.

Tidtabell

  • 11/2016 - 3/2019

Mer information

  • Utvecklingsexpert Terttu Kinnunen, Business Joensuu, fornamn.efternamn@businessjoensuu.fi

Läs mera 

Publicerad 17.1.2020 kl. 15.33, uppdaterad 17.1.2020 kl. 15.44

  • Skriv ut sidan