Avfallsplast från jordbruk och byggande blir till nya produkter

© Karelia AMK

Karelia kartlägger helhetsbilden av uppkomsten av plastavfall i regionen Norra Karelen och förbereder ett scenario för återvinning av avfallsplast. Samtidigt uppdater man Norra Karelens regionala avfallshanteringssystem och man genomför juridiska och teknisk-ekonomiska utredningar gällande förädling av plast.

Kommersiella innovationer för återvinning av plast

I projektet samlar man in olika slags plaster från jordbruket och byggarbetsplatser, och dessa testas som råämnen i nya produkter. Flera företag har börjat samla in och återvinna jordbruksplast, och Karelia stöder dessa aktörer i att utveckla sätt att utnyttja plaster.

Inom jordbruket bildas ansenliga mängder plastavfall, som man hitintills inte har kunnat utnyttja. Inom jordbruket och produktionen av bränntorv i hela Finland bildas årligen upp till 12 000 ton plastavfall, såsom sträck- och silofilm, dunkar och täckfolie till jordgubbsodlingar.

I projektet produceras nya affärsverksamhetsmodeller förknippade med användningen av plast och avsikten är att överföra dem också till andra ställen. De företag som arbetar med insamling och förädling av plast har en ytterst viktig roll i skapandet av dessa affärsverksamhetsmodeller.

Tidtabell 

  • 10/2016–3/2019

Mer information

  • Projektchef Simo Paukkunen, fornamn.efternamn@karelia.fi

Läs mer

    Publicerad 17-01-2020 kl. 15.52, uppdaterad 21-07-2021 kl. 13.44

    • Skriv ut sidan