Stadsinvånarnas experiment främjar cirkulär ekonomi

© Japa Ry

Jyväskylä stad har som mål att främja en konsumentinriktad cirkulär ekonomi. I projektet som Jyväskylä samordnar söker man nya lösningar för hur en vanlig konsument med små val i vardagen kunde leva mer resurssmart och främja återvinning, delning och återbruk.

Konsumenter och stadsinvånare i Jyväskylä tillfrågas om metoder, som till exempel kan gälla förebyggande av uppkomsten av avfall och minskning av avfallsmängderna, främjande av sortering samt återbruk. Dessutom söker man olika möjligheter till gemensam användning och delningsekonomi samt innovativa idéer med service- och företagspotential.

De mest intressanta idéerna fås genom öppen idéförfrågan

Under projektets gång ordnas för kommuninvånarna en öppen idéstuga tre gånger, med drygt två års mellanrum. Bland de mottagna idéerna väljer en expertpanel vid varje ansökningsomgång ut 6–7 idéer för att implementeras som snabba, maximalt en månad långa praktiska försök. I projektet avsätts finansiering om maximalt 7 000 euro per försök. Under hela projektet genomförs sammanlagt 18–21 olika försök.

Vid valet av idéer till försöken ligger tyngdpunkten på mätningsbara effekter för att åstadkomma en förändring samt på möjligheterna att utvidga, överföra och mångfaldiga verksamheten.

I den första omgången valdes följande försöksidéer ut:

  • Försök med insamling av plast i fastighetsbolag
  • Mer information om användning av biogasbilar
  • En återvinningscontainer till studenthuset.
  • En applikation för apparatlån (Laitelainaamo)
  • En ambulerande reparations- och samtalsverkstad
  • Städdag 2.0
  • Tjänsten ”Mull av trädgårdsavfallet””

Åtminstone åtta försök kommer under projektets gång att spridas också till andra delar av Finland, varav ett till och med utanför landets gränser. Målet är även att minska mängden slutavfall som uppkommer på försöksområdet med cirka 20 procent. Dessutom strävar man efter att invånarnas inställning och beteende skulle förändras till att främja cirkulär ekonomi.

Tidtabell för genomförandet

  • 10/2016–12/2023

Aktuellt

Mer information

  • Forsknings- och utvecklingschef Pirkko Melville, fornamn.efternamn@jkl.fi
Publicerad 24-01-2020 kl. 14.13, uppdaterad 21-07-2021 kl. 14.08

  • Skriv ut sidan