Intelligent avfallshantering i Kangas i Jyväskylä

© Tanja Oksa / Jyväskylä

Kangas är ett av Jyväskylä stads mest betydande projekt för regional utveckling, ett före detta pappersbruk som i framtiden kommer att vara smart stadsdel, där man bor, arbetar, studerar och trivs. I Kangasområdet testar man nya lösningar för avfallshantering, där uppnåendet av miljömålen stöds av modern teknologi. Samtidigt främjar man informationsgången och logistiken inom avfallshanteringen.

Twittrande avfallskärl inspirerar till sortering

Avfallshanteringen i Kangas baseras på regional djupinsamling. Avfallskärlen utrustas medsmarta lås, på basis av vilka man specifikt för varje bostad kan följa med antalet besök till avfallskärlen och deras fyllningsgrad. Det nya systemet inspirerar de boende att minska mängden avfall och att sortera det. Avfallskärlet kan till exempel twittra och berätta att det är fullt.

Under projektets gång utvecklas metoder för mätning av mängden avfall samt ett faktureringssystem, som baseras på mängden avfall som uppkommer. Faktureringen för åtminstone bland- och bioavfall kan baseras på antalet vändor till avfallskärlet. Denna nya typ av fakturering testas med hjälp av spelifiering eller s.k spelmekanik.

I planeringen och genomförandet av Kangas utvecklingsprojekt har men ersatt de gamla planerna med nya idéer och smarta lösningar, områdets intressanta historia icke att förglömma. Enligt prognosen kommer det år 2040 att bo över 5 000 personer i Kangas och 2 100 personer kommer att jobba där.

Genomförandetidtabell för delprojektet

  • 2016–2023

Mer information

  • Nätverkschef för näringsenheten vid Jyväskylä stad Tanja Oksa, fornamn.efternamn@jkl.fi

Läs mera

Publicerad 24-01-2020 kl. 14.03, uppdaterad 27-08-2021 kl. 16.59

  • Skriv ut sidan