En resurseffektiv verksamhetsmodell för sjukhuset

Sairaala Nova, havainnekuva. © JKMM Arkkitehdit Oy

Under 2020 färdigställs i Kukkumäki i Joensuu det nya sjukhuset Nova, där uppkomsten av avfall har minimerats ända sedan planeringsstadiet.

När sjukhuset är färdigbyggt, kommer det att ersätta nio olika enheter vid centralsjukhuset i Mellersta Finland med en resurseffektiv byggnad. Planerarna implementerar lösningar genom vilka det uppstår så lite avfall som möjligt på sjukhuset.

Minimalt läkemedelssvinn med hjälp av ett smart lagerssystem

För sjukhuset fastställs minskningsmål som är specifika för respektive avfallsfraktion, och man strävar efter att minimera läkemedelssvinnet. Det kommer inte att finnas något centrallager i byggnaden, utan nödvändiga tillbehör beställs direkt till varje avdelning med hjälp av ett IT-baserat inventeringssystem, som alltid är uppdaterat. Systemet vet var det vid varje tidpunkt saknas något, vilket innebär att man fortsättningsvis undviker onödiga inköp. På det här sättet sparar man på material, minskar avfallet och uppnår kostnadsbesparingar.

Inom ramen för projektet utreds de nuvarande avfallsmängderna inom Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och utvecklas nya metoder för insamling, sortering och transport av avfall. För avfallshanteringen på sjukhuset utvecklas ett uppföljnings- och mätsystem för uppkomsten av avfall.

Tidtabell

  • 1/2018–3/2021

Mer information

  • Mikko Jylhä och Kia Paasivirta, fornamn.efternamn@ksshp.fi

Läs mera 

Publicerad 24-01-2020 kl. 13.50, uppdaterad 21-12-2020 kl. 15.42

  • Skriv ut sidan