Strategia ja tiekartat luotsaavat kohti kiertotaloutta

Kiertotalous mielletään usein jätteiden lajitteluna ja kierrätyksenä, mutta kyseessä on uudenlainen talouden malli, jossa luonnonvarojen kulutus on mahdollisimman vähäistä. Tuotteiden elinkaari on pidempi ja suositaan vuokraamista, lainaamista, korjaamista ja kierrättämistä. Jotta kiertotalous voisi toteutua kunnassa, periaatteet tulee kirjata kuntalain mukaiseen kuntastrategiaan, josta toiminta ja sen seuranta jalkautuu talousarvioon ja vuotuiseen toiminnan seuraamiseen.

Kiertotalouden malli vahvistuu, jos se on tunnistettu kunnan strategiassa ja se sisällytetään arkipäivän toimintoihin. Kiertotaloudelle huomioidaan kunnan budjetissa, mikä mahdollistaa toimenpiteiden toteuttamisen ja kehittämisen. Lisäksi toimintaa ja sen onnistumista tulee seurata, joten mittarit ja niiden seuranta ovat oleellinen osa kiertotalouden käytäntöön saattamista. 

Kiertotalouden tiekartta pohjautuu paikallisiin vahvuuksiin 

Kiertotalouden tiekartta on ohjelma, jossa määritellään alueelliset kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tiekarttatyössä lähtökohtana on alueellisten vahvuuksien ja erityispiirteiden tunnistaminen. Tiekarttaa kannattaa päivittääaika ajoin uusilla painopisteillä ja konkreettisilla toimenpiteillä.

Circwaste-hanke on tukenut sekä kiertotalouden edelläkävijäkuntien että alueellisten tiekarttojen laatimista. Kaikki kymmenen edelläkävijäkuntaa laativat tiekartat hankkeen aikana. Alueelliset tiekartat ovat Lounais-Suomen, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan tiekartat. Circwaste-hankkeen puitteissa tehdyissä tiekartoissa edistetään valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa alueella.

Lisätietoa:

Kunnan kiertotalouden tiekartan ohje ja malli 

Circwaste-hankkeessa laadittu kiertotalouden tiekartan mallipohja on vapaasti kaikkien kuntien ja alueiden käytössä. Mallia saa muokata omaan kuntaan tai alueeseen sopivaksi.

Kunnan kiertotaloustesti

Tällä leikkimielisellä testillä voit testata kuntasi kiertotaloustehokkuuden tason ja samalla tutustua kunnan kiertotaloustyön osa-alueisiin. 

Strategisen tason suunnittelu

Tähän esitykseen on koottu näkökulmia ja ohjeita kiertotalouden strategiatyön toteutukseen. 

 

     

    Julkaistu 21.4.2021 klo 11.18, päivitetty 14.9.2021 klo 10.40
    • Tulosta sivu