Kiertotalouden seuranta

Suomi aikoo olla kiertotalouden edelläkävijä. Edellä käyminen vaatii mittaamista ja seurantaa. Kiertotalouden seuraaminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa.

Kiertotalouden ydin on luonnonvarojen käytön vähentämisessä, mutta siihen liittyy läheisesti myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys sekä hiilineutraalius. Kiertotaloutta tehdään kaikilla aloilla. Osa tekemisestä on vanhaa ja tuttua, kuten kirjastojen lainauspalvelut. Toisaalta kiertotalous myös muuttaa yhteiskuntaa. Teollisuuden prosesseissa aletaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja aineettomat palvelut korvaavat tavaranpaljoutta. Tämän kaiken mittaaminen on mutkikasta.

Me Circwaste-hankkeessa olemme tarttuneet haasteeseen ja kehitämme kiertotalouden seurantaa aluetasolla. Seuraamme kiertotalouden edistymistä tarkastelemalla tutkimus- ja kehityshankkeiden aktiivisuutta, jätteiden määrää ja yritysten kiertotalousliiketoiminnan kehitystä.

Kiertotaloushankkeet Suomessa

Hankkeen alettua vuonna 2016 yhteistyöverkostot muiden kiertotaloushankkeiden kanssa ovat vahvistuneet. Olemme rakentaneet yhteistyötä yli sadan rinnakkaishankkeen kanssa ympäri Suomen. Kiertotalouteen liittyviä hankkeita on kuitenkin vielä enemmän.

Circwaste-hankkeen ensimmäisen jakson eli 2,5 vuoden aikana yhteistyöhankkeittemme kokonaisbudjetti on ylittänyt 80 miljoonaa euroa. Kiertotalouteen liittyvään tutkimukseen ja kehitystyöhön panostetaan voimakkaasti. Euroopan unioni rahoittaa näistä hankkeista suurinta osaa. Huomaathan, että tässä tarkastelussa on mukana vain yhteistyöhankkeittemme tiedot. Todellisuudessa panostus kiertotalouden kehitykseen on viime vuosina ollut vieläkin suurempaa.

Keväällä 2019 Circwasten lisäksi käynnissä olevien kiertotalouden yhteistyöhankkeiden kokonaisbudjetti oli 75 miljoonaa euroa. Yhteistyöverkostomme painottuvat hankkeen painopistealueille: Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen ja Lounais-Suomeen eli Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen. Näistä alueista yhteistyöhankkeita oli eniten Lounais-Suomessa.

Kiertotalous yrityksissä

Kiertotalous muuttaa yritysten toimintaa. Tämän muutoksen tutkimiseksi haastattelimme 15 Circwaste-alueiden merkittävimpiin kuuluvaa kiertotalouden parissa toimivaa yritystä. Kiinnostavimmat yritykset valittiin alueen toimialarakenteen kannalta mielenkiintoisimmilta aloilta. Apuna yritysten valinnassa käytimme paikallisten aluekehitysorganisaatioiden apua ja jo olemassa olevia kiertotalousyritysten koonteja.

Haastattelimme näitä yrityksiä selvittääksemme, minkälaista kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta on erilaisissa yrityksissä. Selvitimme lisäksi, kuinka kiertotaloutta seurataan, onko yritys sitoutunut kiertotaloustyöhön sekä sitä, mikä edistää ja toisaalta jarruttaa kiertotalouteen siirtymistä.

Kiertotalouden yrityshaastattelujen tuloksia

 • Kiertotalous täytyy määritellä yrityksessä toimialan mukaan
 • Kiertotalousyritystoiminta vaihtelee paljon myös toimialojen sisällä
 • Yritykset haluavat brändäytyä kiertotalousyrityksiksi vasta, kun kiertotaloustyö on pitkällä
 • Seurantatietoa kiertotalouden edistymisestä kertyy suurilla toimijoilla lupavalvonnan vuoksi
 • Alueellinen kiertotalousliiketoiminnan seuranta on haastavaa varsinkin suurten yritysten osalta
 • PK-yritykset ovat avoimimpia kiertotalouden seurannan suhteen
 • Ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti

Haasteita

 • Nopeaan kasvuun vastaaminen
 • Uuden teknologian käyttöönotto
 • Pitkien kuljetusten kustannukset

Edistäjiä

 • Kiertotalous-ratkaisujen kysyntä
 • Yrityksen ja henkilöstön sitoutuneisuus
 • Lainsäädäntö ja julkisen sektorin toiminta
Julkaistu 20.6.2019 klo 10.30, päivitetty 2.9.2020 klo 15.34
 • Tulosta sivu