Kaasun tankkausasemien ja sähköautojen latauspisteiden saavutettavuus

Tieliikenne aiheuttaa neljänneksen Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöistä (Lähde: SYKE 2017) ja se on myös yksi merkittävimmistä pienhiukkaspäästöjen tuottajista (Lähde: VNK 2018). Ympäristöä etenkin hengityskorkeudella vähemmän kuormittavien käyttövoimien, kuten biokaasun (biometaanin) ja sähkön, käyttäminen on yksi tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kaasun tankkausasemia ja sähköautojen latauspisteitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole kaikkialla Suomessa. Toisille palvelut ovat helpommin saatavilla kuin toisille.

Seuraamme kaasuautojen tankkausasemien ja sähköautojen latauspisteiden saavutettavuutta eri puolilla Suomea. Laskemme asukkaiden etäisyyttä kotoa lähimmälle tankkaus- tai latauspaikalle tieverkkoa pitkin. Laskennassa on hyödynnetty Digiroad-tieverkkoaineistoa ja Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin väestötietoja. Etäisyys kertoo siitä, miten helppoa ympäristöystävällisemmän käyttövoiman hyödyntäminen on tai onko se käytännössä mahdollista, ja kuvaa myös eroja kansalaisille tarjolla olevien palvelujen saatavuudessa. Seuraamme saavutettavuuden muuttumista vuosittain, alkaen vuoden 2019 lopusta. Tietolähteinä käytämme Gasumin tietoja kaasuautojen tankkauspisteistä ja Sähköautoilijat ry:n tietoja sähköautojen latauspisteistä.

Sekä kaasun tankkausasemien että sähköautojen latauspisteiden verkosto painottuu Etelä- ja Lounais-Suomeen. Vuonna 2019 sähköautojen latauspisteitä oli kaikissa maakunnissa, mutta kaasun tankkausasemat puuttuivat vielä suurelta osin Itä- ja Pohjois-Suomesta. Vuonna 2020 sähköautojen latauspisteiden saavutettavuus on parantunut tasaisesti lähestulkoon koko Suomessa, ja kaasuautojen tankkausasemien saavutettavuus on parantunut aiempaan vuoteen erityisesti Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla, vaikka muutoin suuria muutoksia ei ole havaittavissa.

Kaasuautojen tankkausasemat

 

Biokaasun tuotanto on olennainen osa kiertotaloutta

Suomessa biokaasun valmistukseen käytetään jätteitä. Biokaasu voidaan jalostaa liikennepolttoaineena käytettäväksi metaaniksi, joka vastaa laadultaan maakaasua. Biokaasuntuotannon sivutuotteena saadaan lannoitetta ja maanparannusainetta. Näin jätteiden ravinteet kiertävät.

 

Sähköautojen latauspisteet

 

Sähköistymisellä irti fossiilisista polttoainesta

Sähköautolla voidaan saada lähes 70 prosentin säästö kasvihuonekaasupäästöissä bensiinillä kulkevaan autoon verrattuna (Ilmastopaneeli 2019). Sähköauton ympäristöystävällisyys riippuu paljon siitä, millä tavalla sähkö on tuotettu.

Lisätietoja

  • erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Kimmo Nurmio, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 19.5.2020 klo 11.56, päivitetty 22.3.2023 klo 11.22

  • Tulosta sivu