Uusi jätesuunnitelma luotsaa meitä rakentamaan yhdessä kiertotalousyhteiskuntaa

Uutinen 24.11.2021 klo 8.53
Tuuli Myllymaa © Kai Widel

Circwaste-hankkeen tehtävänä on edistää valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja viedä eteenpäin kiertotalouden tavoitteita. Näiden tavoitteiden eteen hanke on nyt tehnyt töitä yli viiden vuoden ajan ja jäljellä on vielä kaksi vuotta. Hankkeen viimeisellä jaksolla edistettäväksi saadaan uusi ja entistäkin parempi jätesuunnitelma, jonka luonnos on juuri ollut lausuntokierroksella.

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on vahvistamisensa jälkeen voimassa vuoteen 2027 asti ja suunnitelma on uudistettu ja ajankohtaistettu perusteellisesti. Lopputulos on erinomainen. Jätesuunnitelmassa on ehdotettu kehitettävää tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjussa kaikille tasoille. Kuten tiedetään, mitkään isot ja pysyvät muutokset ja tavoitteet eivät ole saavutettavissa yksin, vaan tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja -ymmärrystä.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2027 on arvioitu, että jäteinfrastruktuurin investointivaje on useita satoja miljoonia euroja ja se sisältää myös jakamistalouteen ja jätteen synnyn ehkäisyyn liittyviä investointitarpeita. Pitkän aikavälin kustannusten arvioiminen on aina hankalaa, kuten suunnitelmassakin todetaan, mutta esitetty summa saattaa hyvinkin aliarvioida tarpeita.

Koska yhdyskuntajätteen lajittelutehokkuuden nostaminen nykytasoa paremmaksi on osoittautunut erittäin hankalaksi, kiertojen sulkemiseksi tarvitaan tulevaisuudessa myös muita kuin syntypaikkalajittelun parantamiseen liittyviä toimia. On tarpeen rakentaa esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia ja muita uusia käsittelytekniikoita. Näitä investointeja tarvitaan myös yritysten tuottamille jätteille. Kiertotalouden edistämiseen varattua rahoitusta kannattaisi jo tässä vaiheessa käyttää kotimaisen tekniikan kehittämiseen ja rakentamiseen.

Erityisen ilahduttavaa on, että jätesuunnitelmassa on luotu edellytyksiä, jotka tukevat myös Circwaste-hankkeessa syntyneitä tärkeitä tuloksia. Esimerkiksi alueellisten kierrätystavoitteiden asettamisen tieltä pyritään poistamaan esteitä. Alueellisen tiedon tuottamisen on todettu olevan tärkeää, jotta tietoa voidaan käyttää alueellisen johtamisen tukena. Vielä olennaisempaa on, että tuota tietoa käytetään ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan.

Vanha sanonta kertoo, että tieto on valtaa. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa tuon vallan käyttäminen tuo mukanaan myös paljon vastuuta. Iso merkitys on sillä, millä tavoin tieto tuodaan avoimesti kaikkien saataville. Uusin jätesuunnitelmaluonnos sisältää useita tavoitteita jätelain mukanaan tuomille uusille tietojärjestelmille ja kokonaan uuden tiedon tuottamiselle. Tämä tulee omalta osaltaan parantamaan tiedon laatua ja saatavuutta. Lisäpontta tuovat vapaaehtoiset sopimukset, joita toivottavasti laaditaan ahkerasti niin kunnissa kuin yrityksissäkin.

Kun katsoo taaksepäin Circwaste-hankkeen viisivuotista elinkaarta, maailma on muuttunut valtavasti. Tiedon tarve on kuitenkin säilynyt ja jopa lisääntynyt, etenkin oikean tiedon. Tämän tavoitteen täyttämiseen hanke pyrkii aktiivisesti myös seuraavan kahden vuoden aikana.

Tuuli Myllymaa, ryhmäpäällikkö, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu