Etsintäkuulutus: tehdään yhdessä kuntasi hankinnasta vähähiilinen kiertotaloushankinta!

Hinku_Tvärminne
Kuva: Freepik

Kerro meille kuntasi hankintatarve tai suunniteltu hankinta, niin autamme tekemään siitä vähähiilisen ja kiertotalouden malliesimerkin. Etsimme suunniteltuja tai käynnistyviä hankintoja ja investointeja, jotka liittyvät rakentamiseen, liikkumiseen ja kuljetuksiin tai julkisiin ruokapalveluihin. Kohde voi olla myös vasta hankintatarpeen tasolla, jolloin työstämme sitä yhdessä sparraustyöpajoissa tai markkinavuoropuhelun voimin tavoiteltuun suuntaan.

Kartoita nyt kuntasi tulevia kilpailutuksia ja hankintatarpeita ja kerro ne meille maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Ensikontaktiksi riittää soitto tai sähköposti. Arvioimme kohteiden vähähiilisyys- ja kiertotalousmahdollisuuksia sekä kuntien yhteisiä tarpeita tähän liittyen. Tältä pohjalta valitsemme jatkotyöstettävät hankinnat ja hankeaihiot asiantuntijaryhmän edelleen sparrattaviksi ja työstettäviksi.

Teemme hankkeiden elinkaarenaikaiset kustannus- ja ympäristöhyödyt näkyviksi ja kokoamme jatkotoimenpide-ehdotukset hankkeille. Ensimmäiset sparraukset käynnistyvät heti keväällä 2018 ja jatkuvat kevääseen 2019. Edustavimmat vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistävät hankinnat tulevat saamaan näkyvyyttä mediassa ja monilla eri kanavilla.

Kiihdyttämö-toimintaa rahoittaa Sitra ja käytännön toteutuksesta vastaa SYKE. Kiihdyttämö tekee yhteistyötä Suomeen perustettavan Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen kanssa.

Ota yhteyttä

Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1065, katriina.alhola@ymparisto.fi

Pasi Tainio, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1676, pasi.tainio@ymparisto.fi

Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, jyri.seppala@ymparisto.fi

Julkaistu 29.1.2018 klo 10.14, päivitetty 29.1.2018 klo 10.14

  • Tulosta sivu