Regionala nyheter

img
Över 70 000 kilo naturresurser sparades på återanvändning av möbler på en skola i Lahtis 07-03-2022
Cirkulär ekonomi är en del av Lahtis stads strategi och upphandlingsprogram. År 2020 ingick staden ett ramavtal med tre leverantörer av återvunna möbler: OffiStore, Martela och Pa-Ri Materia. Samtidigt finns ett ramavtal för nya möbler.
Läs mer
img
Barn och unga praktiserar cirkulär ekonomi i skolorna i Riihimäki 29-11-2021
Cirkulär ekonomi är ett av Riihimäkis viktigaste projekt och sedan 2019 har varje skola i kommunen haft en ansvarig för cirkulär ekonomi. Läroplaner för cirkulär ekonomi har också utarbetats för låg- och högstadieskolor.
Läs mer
img
Sjukhusprojektets reform av avfallshanteringskonceptet i samarbete med personalen 16-11-2021
Mellersta Finlands sjukhusdistrikt (KSSHP) har deltagit i Circwaste-projektet och nu börjar resultaten av arbetet visa sig.
Läs mer
img
Salpakiertos serviceexperiment minskade mängden bioavfall i det blandade avfallet 03-11-2021
Salpakierto Oy ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Lahtisregionen enligt avfallslagen, såsom mottagning och behandling av avfall. Hösten 2020 inleddes i Lahtis med undantagstillstånd ett försök med insamling av bioavfall.
Läs mer
img
Askgranulat omvandlas från avfall till en produkt för markbyggnad 01-11-2021
I processen som utvecklats av Ecolan Oy, bildas av askan tillsammans med vatten granulat i en trumma. När trumman roterar separeras granulatet i olika storleksklasser, lämpliga för byggarbetsplatser med olika egenskaper.
Läs mer
img
Hårt arbete ger resultat – Klimatfördelar och ekonomiska besparingar med avfallsbaserade kompositer 27-10-2021
Byggsektorn är den största avfallsproducenten i Europa och stod år 2016 för mer än en tredjedel av allt avfall som producerades. Hanteringen av bygg- och rivningsavfall är utmanande på grund av avfallets komplexitet och varierande mängder.
Läs mer
  • Skriv ut sidan