Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Kestävä ja turvallinen kiertotalous edellyttää vaarallisten aineiden hallintaa kaikissa materiaalien keräykseen ja käsittelyyn liittyvissä toimissa. Jäteperäisten materiaalien kemikaalisisältö on huomioitava uusien tuotteiden valmistuksessa ja uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Kestävä ja turvallinen kiertotalous – SIRKKU -hankkeessa vaarallisimpien kemikaalien hallintaa kiertotaloudessa tarkasteltiin ympäristö- ja ihmisvaikutusten, työturvallisuuden, jätteisiin liittyvien materiaalivirtojen ja prosessien sekä lainsäädännön näkökulmista.

Mukana työssä oli laaja joukko asiantuntijoita ja eri toimialojen edustajia mm. osallistujina työpajoissa ja keskusteluissa sekä vastaajina kyselyihin ja haastatteluihin. Asiatuntijatyöpajassa tehdyn valinnan perusteella selvityksessä käytettiin esimerkkinä purkurakentamista ja rakennusmateriaalien kierrättämistä sekä lujitemuoveja.

Suositukset vaarallisten aineiden hallintaan annettiin kaikille toimialoille. Joitakin suosituksia kohdennettiin erikseen rakennusmateriaalijätteiden hyödyntämiseen.

Hankkeessa olivat mukana Suomen ympäristökeskus SYKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Työterveyslaitos TTL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Selvitys oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Kestävä ja turvallinen kiertotalous -webinaarit

Webinaarit on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteiden) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) hallinta kiertotaloudessa. Esitysten näkökulmina ovat ympäristö, väestön altistuminen, materiaalivirrat ja prosessit, työturvallisuus ja poliittiset ohjauskeinot.

Julkaisut

Esitykset

Julkaistu 8.12.2022 klo 9.17, päivitetty 7.12.2022 klo 14.59
  • Tulosta sivu