Kiertotalouden työkirja kunnille julkaistu

Uutinen 11.1.2023 klo 10.34
© Unsplash

Pirkanmaan liitto on julkaissut Kiertotalouden työkirjan kunnille. Circwaste-hankkeessa tuotettu työkirja kokoaa yhteen kiertotalouden toteuttamisen eri vaiheet sekä hyviksi havaitut kokeilut ja työkalut eri puolilta Suomea. Kirjassa esitellään myös toiminnallisia menetelmiä, jotka kutsuvat kuntalaisia mukaan kiertotalouden pariin yli toimialarajojen.

Toimiva kiertotalous vähentää sekä kuntien ilmastopäästöjä että taloudellisia kuluja. Kunnilla on paljon mahdollisuuksia edistää kiertotalousajattelua eri toimialoilla. Esimerkiksi kaavoituspuolella kiertotaloutta edistävät kaavaratkaisujen ympäristövaikutusten arviointi ja laskeminen sekä jakamis- ja palvelutalouden huomioiminen. Rakentamisessa kierrätetään maa-aineksia ja hyödynnetään kierrätysmateriaaleja.

Kiinteistöpalveluissa nostetaan tilojen käyttöastetta joustavasti ja otetaan tyhjiä tiloja käyttöön luovilla, matalan kynnyksen ratkaisuilla. "Tyhjät tilat voivat soveltua tiloja tarvitseville yrittäjille tai kulttuurialan toimijoille. Aina suuret remontit eivät ole tarpeen", sanoo työkirjan laatinut Hannele Tiitto, joka on toiminut Circwaste-hankkeen Pirkanmaan liiton projektipäällikkönä.

Viherpuolella huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja muokataan luontomaastoja mahdollisimman vähän. Sivistystoimessa ja ruokapalveluissa voidaan vähentää materiaalihävikkiä ja ohjata ylimääräistä materiaalia sitä tarvitseville, esimerkiksi askarteluun. Työllisyyspalveluissa hyödynnetään työllistettävien osaamista ja satsataan yleisesti materiaalien kunnostukseen ja kierrätykseen.

Kiertotalouden periaatteet on tärkeä kirjata kuntastrategiaan, jotta niiden vaikuttavuutta voidaan seurata budjetissa ja käytännön tasolla. Kiertotalouden tiekartan laatimisesta voi olla apua toiminnan ohjaamisessa oikeille urille. Myös kiertotalouden toteutumisen mittarointi ja mittarien seuranta on olennainen osa toimintaa.

Kiertotalous onnistuu Tiiton mukaan parhaiten, jos kunta onnistuu aktivoimaan myös kuntalaiset ja yritykset mukaan muutokseen. Yhteistyötä on testattu Pirkanmaalla yhteiskehittämisen prosessi Ekothonin ja murrosagenttien avulla. 

Lue lisää

Kiertotalouden työkirja kunnille (pirkanmaa.fi)


  • Tulosta sivu