Livscykelbaserade verktyg

Med hjälp av livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) fås information om miljöpåverkan under produktens hela livscykel. Livscykeln kan omfatta materialanskaffning från naturen, bearbetning, transport samt tillverkning, distribution, användning, återbruk, service, återvinning och avyttring av produkten.

Som stöd vid livscykelanalys har man upprättat anvisningar och ISO 14040-seriens standarder. För att underlätta insamlingen av information finns dessutom otaliga databaser för livscykelanalys, som innehåller inventariedata bland annat om råämnen, energiproduktion, transporter och avfallshantering.

I Circwaste-projektet kommer Finlands miljöcentral att erbjuda företag, kommuner och invånare livscykelbaserade verktyg och anvisningar om hur de används.

Webbseminariumserie om livscykelanalys

Circwaste-projektet ordnade 2.4.2019 en för alla öppen utbildning i form av ett webbseminarium om användningen av livscykelverktyget CCaLC2 (Carbon footprinting tool), som är lämpligt för analys av miljöpåverkan och kostnader. Verktyget är lämpligt för användning av till exempel företag och kommuner. Med hjälp av inspelningarna från utbildningen kan man sätta sig in i grunderna för livscykelmodellering och lära sig använda CCaLC2-verktyget med de enkla fallexemplen. Inspelningarna på engelska finns för påseende via nedan angivna länkar:

Mer information

Publicerad 09-12-2019 kl. 9.14, uppdaterad 04-02-2022 kl. 8.54
  • Skriv ut sidan