Vi behöver alla stöd i övergången till en hållbar delningsekonomi

Nyhet 21-07-2021 kl. 9.46
© Sini Leskinen

Övergången från privat ägande till delningsekonomi kräver en stor förändring av både affärslogiken och människornas konsumtionsmönster. En hållbar övergång kräver därför stöd och omstrukturering av gamla strukturer.

Delningsekonomin kan uppmuntra företag att investera i effektivare resursanvändning, bättre teknisk prestanda och innovation. Å andra sidan är delningsekonomins fördelar för miljön, ekonomin och människornas välbefinnande inte alltid självklara, så effekterna av nya tjänstekoncept måste utvärderas noggrant.

Med delningsekonomi avses en effektivare användning av underutnyttjade resurser så att flera användare kan utnyttja samma produkt utan att själva köpa den. En borrmaskin som sitter på hyllan där hemma är en underutnyttjad resurs. De satsningar som behövs för att producera den skulle användas mer effektivt om borrmaskinen inte låg på hyllan utan om den i stället kunde användas av flera människor då de behöver den, istället för att de var och en skulle ha en egen borrmaskin i förrådet.

Begreppet produkt som en tjänst innebär att en vara som tidigare köpts som en fysisk produkt eller vara köps i form av en tjänst. I detta fall övergår äganderätten till den fysiska produkten inte till användaren, utan användaren använder endast en tjänst som uppfyller dennes behov. Själva den fysiska produkten, såsom en borrmaskin, lampa eller klänning, förblir säljarens egendom.

Fördelarna och nackdelarna med delningsekonomiprodukten som ett tjänstekoncept för näringslivet undersöktes genom åtta exempel på företag i en undersökning av EPA-nätverket (Network of the Heads of the Environmental Protection Agencies). Företag av olika storlek från flera sektorer i fyra olika europeiska länder undersöktes. Företagen representerade koncepten möbler, bilar, kemikalier, utrustning, verktyg, mattor och kläder som en produkttjänst.

Kemikalieunderhåll som service till företag

Tjänstekonceptet kemikalieunderhåll betraktas som ett föredömligt exempel på hållbar service. Hanteringen av kemikalier kräver mycket expertis och skyddsåtgärder från företagets sida. Hanteringen av kemiskt avfall är utmanande och kostsam. Många kemikalier är också en källa till miljöföroreningar. Å andra sidan innebär en ökning av försäljningsvolymen ytterligare intäkter för en kemikalietillverkare.

När ett företag köper kemikalieunderhåll som en tjänst ansvarar tjänsteleverantören för kemikalierna under hela deras livscykel. Användaren betalar för den omfattande servicen och inte bara för kemikalieburken eller -kanistern. I detta fall är syftet att använda kemikalier så effektivt som möjligt för både säljarens och köparens räkning.

Det tyska företaget SAFECHEM erbjuder till exempel en rad lösningsmedel som tjänster för metall-, tvätt- och asfaltindustrin. Tjänsten omfattar noggrann övervakning där det totala priset för själva kemikalierna, avfallshantering och vägledning är tydligt och transparent för kunden.

Verktyg att hyra

Genom att hyra stor och sällan använd utrustning, såsom tvättmaskiner, sparar man lagringsutrymme i hem och lager i stället för att köpa. Att låna ett sällan använt kvalitetsverktyg för ett kort behov är också bra för plånboken.

Clas Ohlson erbjuder verktygsuthyrning till konsumentkunder i alla sina butiker i Finland. Verktygen kan hyras direkt från butiken. Dessutom erbjuder företaget kunderna reparationstjänster för utrustningen. En god tillgång på billig utrustning har dock visat sig försvaga kundernas intresse för reparationstjänster.

Servicekoncept i lokaler och byggande

Det finns en hel del produktservicekoncept inom byggande och användning av lokaler. Till exempel erbjuder Philips belysning och Mitsubishi Elevator Europa hissturer som tjänst. I detta fall köper kunden inte glödlampor eller hissystem, utan belysnings- och lyfttjänster, som betalas enligt ljusflöde och antal åkturer.

Företaget Interface erbjuder företag återanvändbara mattor som plattor för inomhusutrymmen både som produkter och tjänster. Kunden kan välja om man vill köpa eller hyra en matta. Återanvändning av mattorna är mer framgångsrik än återanvändning av traditionella inomhusgolvmaterial, eftersom mattorna är plattor som inte limmas på plats, utan fästs med kardborreband. Inredningen av lokalerna kan därför enkelt ändras om så önskas, och mattplattorna kan återanvändas någon annanstans efter underhållsrundan. På så sätt kan mattornas livscykel förlängas avsevärt genom underhåll och återanvändning.

Kläder som en tjänst

Klädindustrin producerar mer växthusgaser än luftfarten (Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, 2017). Kläder köps ofta på impuls och det genomsnittliga antalet gånger de används är lågt. Det är också svårt att bedöma kvaliteten på kläder och många vet inte hur kläderna ska underhållas eller repareras. Det finska företaget Vaatepuu försöker ändra på detta.

Vaatepuu erbjuder kläder som en tjänst. Med en tidsbunden betalning till Vaatepuu får kunden välja kläder som passar honom eller henne från den fysiska butiken, där han eller hon också får handledning i hur man klär sig och vårdar sina kläder. Kläderna returneras till butiken tvättade och samtidigt kan man hämta ett nytt urval kläder. Användaren får variation i sin garderob utan miljöskadorna som det snabba modet orsakar. Kläderna av högkvalitet vårdas i Vaatepuus affär för att hålla dem i bruk under lång tid.

Vaatepuu har butiker på fem orter i Finland: Helsingfors, Jyväskylä, Träskända, Tammerfors och Åbo. Över hela världen ökar intresset för klädutlåningsföretagen, åtminstone i europeiska, nordamerikanska och asiatiska städer. Elektroniska utlåningsföretag har också dykt upp på marknaden. Intresserade kunder har också funnits i Finland, men övergången från att äga kläder till att använda en delad garderob kräver en förändring av attityderna och vardagens vanor.

Vår inställning till varor förändras

Att dela förändrar förhållningssättet till varorna både ur tjänsteleverantörens och användarens perspektiv. En borrmaskin för delad användning bör göras mer hållbar än en borrmaskin som är optimerad för personligt bruk, eftersom den förväntas användas mycket oftare än en personlig borrmaskin som optimerats till att vara förmånlig.

Att dela en borrmaskin av god kvalitet kan dessutom uppmuntra till reparation av maskinen jämfört med att man skaffar en billigare, svagare modell som kanske är krånglig att reparera. Ett företag som tillhandahåller delad användning kan ha möjlighet att reparera och rusta upp enheten på egen hand. Att planera produkter så att de är hållbara och går att reparera är i kärnan av den cirkulära ekonomins tanke.

Å andra sidan måste de som använder borrmaskinen, vi vanliga människor, vänja oss vid tanken att borren inte sitter på hyllan i vårt förråd och väntar på att vi ska få renoveringsinspiration. Vi bör vänja oss vid att hämta borren när den behövs och lämna tillbaka den efter användning.

Uppskattning av hyrespriset kan också kräva övning, särskilt med värdefulla varor såsom hyrbilar. I hyrespriset ingår kostnader som reparationskostnader och avskrivningar, som kan vara svåra att inkludera till exempel i driftskostnaderna för din egen bil. Prisjämförelser mellan tjänstekoncept och den köpta produkten kan vara svåra.

Fördelarna med att dela med sig för användaren är inte bara miljövänliga val utan också till exempel att man sparar utrymme från onödig lagring av varor och får möjligheter att använda en produkt av högre kvalitet till ett mer överkomligt pris än om man skulle skaffa den ensam.

Smärtan i att avstå från något

Enligt studien har begreppet produkt som tjänst utvecklats på marknaden för företag (Business-to-Business) men det är svårare att nå konsumenterna. Tjänstekonceptens ökade popularitet hämmas både av ekonomiska hinder och av svårigheterna i att förändra konsumtionsmönstren. Många människor är ännu inte beredda att avstå från sitt personliga ägande av varor, även om det å andra sidan föreslås att delningsekonomins tjänster ökar användarnas känsla av gemenskap.

Det är viktigt att stärka miljökonsekvensbedömningarna och att påvisa dem tillförlitligt för att främja tjänstekoncept i delningsekonomin för att bättre stödja hållbara konsumtionsmönster. Enligt studien bör särskilt små och medelstora företag stödjas i övergången till affärsmodeller i delningsekonomin. Det finns också ett behov av ett brett spektrum av ekonomiska incitament för att förbättra tjänsternas konkurrenskraft i förhållande till produkterna. Till exempel föreslås det i efterdyningarna av Covid-19-krisen att den gröna återhämtningen inriktas på att stödja en hållbar delningsekonomi. Det är också mycket viktigt att investera i efterfrågan, till exempel genom att stödja gröna offentliga upphandlingar.

Övergången från ägande till delad användning kräver dock en stor förändring av människornas sätt att tänka och en kris som en pandemi lindrar inte nödvändigtvis situationen. Kanske kommer beteendeundersökningen att hitta sätt att förändra konsumtionsmönstren. Är du redan redo att dela dina kläder, din borr eller din bil med andra?

Mer om temat

Mer information

  • forskare Tiina Karppinen, Finlands miljöinstitut, förnamn.efternamn@syke.fi

  • Skriv ut sidan