Auditeringar av cirkulär ekonomi ger nya idéer för smart användning av resurser i Riihimäki

Nyhet 23.7.2020 kl. 9.33
Solpaneler i Piikinmäki dagis. © Riihimäki stad

Hösten 2019 gjorde Riihimäki stad en omfattande auditering kring cirkulär ekonomi, som omfattade hela kommunkoncernen.

I Fisu- och Circwaste-pionjärkommunen Riihimäki har cirkulär ekonomi en synlig och betydande roll i stadens strategi. Trots det har man även i Riihimäki ofta sett cirkulär ekonomi endast som återvinning och avfallshantering.

”I Riiihimäki utförs många gärningar för cirkulär ekonomi, men det har inte funnits någon samlad information om dem. Målet med auditeringen var, utöver att vidga synen på cirkulär ekonomi, att sammanställa information om vad olika förvaltningsområden och enheter har gjort för att bidra till cirkulär ekonomi samt att tillsammans ta fram idéer för nya åtgärder”, berättar miljöexpert Jenni Takala från Riihimäki stad. ”Den samlade informationen kan framöver även användas i kommunens egen kommunikation.”

Kunskapsutbyte över sektorsgränserna

Auditeringarna kring cirkulär ekonomi gjordes i form av arbetsseminarier, dit representanter för ledningsgruppen och alla kommunens sektorer bjöds in turvis.

Takala ser chefernas deltagande i arbetsseminarierna som mycket viktigt med tanke på samordningen av det kommande arbetet och ansvarsfördelningen. ”Seminarierna främjar ett brett och tväradministrativt samspel mellan kommunens olika sektorer. De olika sektorerna får kommentera varandras delar och bidra med olika perspektiv på genomförandet av åtgärderna. Man fick också idéer från andra kommuner”, säger Takala.

Vilka idéer togs då fram? En konkret idé för utveckling av den egna kommunens verksamhet gäller transportmedel. Alla sektorer inom kommunen har egna transportmedel som de använder för sin egen verksamhet. En idé som lyftes fram var att alla kommunens transportmedel skulle vara gemensamma och kunna bokas av alla via ett elektroniskt system.

Resultaten av auditeringen för cirkulär ekonomi sammanställdes till en omfattande rapport, som omfattar många olika förslag till åtgärder för att främja cirkulär ekonomi i Riihimäki. I mars lämnas rapporten till stadens ledningsgrupp för godkännande.

Verktyg för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet i kommunerna

Inom projektet Circwaste skapas ett verktyg för kommunerna, vars syfte är att hjälpa kunderna att främja cirkulär ekonomi brett över sektorsgränserna.

”Servicepaketet, som fram till 2023 pilottestas och utvecklas kontinuerligt, hjälper kommunerna att förstå vilka möjligheter de har att göra sin verksamhet smartare och effektivare med tanke på cirkulär ekonomi”, berättar Hannele Tiitto från Birkalands förbund, som leder delprojektet.

Verktyget testas i inledningsskedet i Circwaste-områden och -kommuner, och i utvecklingen används bland annat erfarenheterna från auditeringarna kring cirkulär ekonomi i Riihimäki. Som ett resultat av arbetet skapas en helhet, som kommer att vara tillgänglig för alla kommuner på internet.


  • Skriv ut sidan