Programmet för cirkulär ekonomi innebär lösningar på miljömässiga och ekonomiska utmaningar

Nyhet 19-03-2021 kl. 14.07
Biokaasulla Jyväskylässä
Bild: Katja Kauppila

Förslaget till strategiskt program för cirkulär ekonomi beskriver metoder och mål genom vilka cirkulär ekonomi ska göras till grunden för den finländska ekonomin före år 2035.

Programmet för cirkulär ekonomi ställer för första gången upp ett konkret mål för förbrukningen av naturresurser. Enligt målet ska den inhemska totala förbrukningen av primära råvaror år 2035 inte överskrida nivån år 2015. Dessutom föreslås att resursernas produktivitet och materialens cirkulationsgrad fördubblas under samma tid.

”Cirkulär ekonomi är en lösning på både miljömässiga och ekonomiska utmaningar”, konstaterade styrgruppens ordförande Reijo Karhinen vid lanseringen av programmet den 13 januari. ”Vi har mycket att vänja oss av med. Jag tror att vi en dag kommer att tala om en hållbar ekonomi. Jag hoppas att den här lanseringen kommer att starta en bred diskussion i samhället.”

Urvalet av metoder är brett, och omfattar såväl ekonomiska styrmedel som bland annat utbildning, digitalisering och skapande av nätverk. Sammanlagt föreslås 41 olika åtgärder. Statsrådet fattar utifrån programmet ett principbeslut, som skickas ut på remissrunda i början av året. Miljöministeriet samt arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtanden om förslaget senast den 8 mars.

Stärkande av den cirkulära ekonomin inom kommunerna

”Kommunerna som nyckelspelare inom cirkulär ekonomi” är ett av programmets delområden, där man bland annat rekommenderar grundande av ett nationellt kompetensnätverk som stöd för kommunerna och regionerna. Dessutom föreslås att cirkulär ekonomi ska inkluderas i kommunernas strategier och vägkartor.

De tio pionjärkommunerna inom projektet Circwaste har redan utarbetat eller håller på att utarbeta vägkartor för cirkulär ekonomi. I vägkartorna definieras kommunens mål samt konkreta åtgärder för att uppnå dem. I arbetet med vägkartorna utgår man från att utnyttja kommunens lokala styrkor och identifiera utmaningar.

Jyväskylä, som är en av pionjärerna, har utarbetat programmet Resurssiviisas Jyväskylä 2040 (Resurskloka Jyväskylä 2040), som omfattar stadens program, vägkartor och åtaganden för klok användning av resurser. Cirkulär ekonomi, avfallsfrihet och minskad användning av råvaror ingår i helheten.

”Programmet utarbetades i samarbete med olika grupper av aktörer i regionen åren 2018–2019. Med hjälp av programmet samordnar vi arbetet för smart användning av resurser och följer upp förverkligandet av åtgärderna. Programmet uppdateras enligt ett rullande system åtminstone en gång per fullmäktigeperiod, och planen är att göra det till en del av stadens ekonomistyrning åren 2021–2022. Vi är på väg att komma vidare från uppföljning till proaktivitet och granskning av finansieringsbehoven för de följande årens åtgärder”, berättar miljöexpert Mervi Saukko från Jyväskylä stad.

Läs mera


  • Skriv ut sidan