Kontaktuppgifter

Samordnare för Circwaste-projektet:

Finlands miljöcentral

Projektpartner:

Business Joensuu Oy

 • Delprojektet har avslutats

GS1 Finland Oy

 • Development manager Miia Salonen, fornamn.efternamn@gs1.fi, tfn. 040 413 5449

Jyväskylä stad

 • Miljöchef Päivi Pietarinen, fornamn.efternamn@jkl.fi, tfn 014 266 5166
 • Projektchef Tanja Oksa, fornamn.efternamn@jkl.fi, tfn 014 266 7693

Yrkeshögskolan Karelia

 • Projektchef Simo Paukkunen, fornamn.efternamn@karelia.fi, tfn 050 913 1786

Kemin Digipolis Oy

 • Verkställande direktör Kimmo Heikka, fornamn.efternamn@digipolis.fi

Mellersta Finlands förbund

 • Projektexpert Enni Huotari, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, tfn..+358406759945

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Mellersta Finlands sjukhus Nova

 • Projektledare Mikko Jylhä, fornamn.efternamn@ksshp.fi, tfn 014 269 5230
 • Projektsamordnare Kia Paasivirta, fornamn.efternamn@ksshp.fi, tfn 014 269 5528

Kiertomaa Oy

 • Verkställande direktör Antti Kuosmanen, fornamn.efternamn@kiertomaa.fi, tfn 040 484 5277

Kompotek Oy

 • Samordnare Minna Sipi, fornamn.efternamn@kompotek.fi, tfn 0400 547 724

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

 • Projektledare Katja Viberg, fornamn.efternamn@kierratyskeskus.fi, tfn. 045 636 6311

Villmanstrands stad

 • Miljöplanerare Anna Vuori, fornamn.efternamn@lappeenranta.fi, tfn 040 570 1044

Villmanstrands tekniska universitet LUT

 • Forskare Jouni Havukainen, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 584 8385
 • Professor Mika Horttanainen, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 848 5850
 • Professor Timo Kärki, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 770 8791
 • Professor Juha Varis, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 501 7478

Naturresursinstitutet Luke

 • Specialforskare Juha-Matti Katajajuuri, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 532 6219

Pikes Oy

 • Utvecklingschef Jukka Nevalainen, fornamn.efternamn@pikes.fi, tfn 0400 250 552

Birkalands förbund

 • Projektchef Katja Alakerttula, fornamn.efternamn@pirkanmaa.fi

Norra Karelens förbund

 • Projektchef Aino Heikura, fornamn.efternamn@pohjois-karjala.fi, tfn 050 435 9921

Björneborgs stad

 • Chef för planerings- och utvecklingsenheten Seppo Salonen, fornamn.efternamn@pori.fi, tfn 044 701 1217
 • Projektchef Pepita Heurlin, fornamn.efternamn@pori.fi

Prizztech Oy

 • Projektchef Sami Leppimäki, fornamn.efternamn@prizz.fi

Puhas Oy

 • Projektchef Matti Mikkelä, fornamn.efternamn@puhas.fi, tfn 050 326 2985

Ramboll Finland Oy

 • Chef för enheten Marjo Koivulahti, fornamn.efternamn@ramboll.fi
 • Gruppledare Harri Jyrävä, fornamn.efternamn@ramboll.fi

Åbo yrkeshögskola

 • Forskningsansvarig, lektor Piia Nurmi, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 040 355 0931
 • Projektchef Hannamaria Yliruusi, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 050 598 5599
 • Projektexpert, projektchef Sonja Lankiniemi, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 050 598 5881
 • Planerare Inka Mäkiö, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 040 355 0174
 • Planerare Milla Popova, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 040 355 0822
 • Projektchef Pekka Alho, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 044 907 4598

Egentliga Finlands förbund

 • Projektexpert Eeva Salmi, fornamn.efternamn@varsinais-suomi.fi
 • Projektexpert Anni Lahtela, fornamn.efternamn@valonia.fi, tfn 040 631 3856 (på semester)
Publicerad 04-12-2019 kl. 9.58, uppdaterad 08-08-2023 kl. 12.53

 • Skriv ut sidan