Grönsakssvinn blir till kvalitetsprodukter

©  Peter Wendt, Unsplash

Naturresursinstitutet testar och utvecklar olika tekniker för att minska grönsakssvinnet. Målet är dessutom att utveckla metoder med vilka man återvinner biprodukter som uppstår vid hanteringen av grönsaker.

I projektet utreds mängden biprodukter från grönsaker samt möjligheter att återvinna dessa produkter inom livsmedelsindustrin och som djurfoder. Målet är även att minska mängden biprodukter utan ekonomiskt värde. I projektet utreds bästa praxis för lösningar för lagring och efterbehandling av sådana biprodukter som uppfyller slutanvändarnas kriterier.

Mervärde till växtbaserade biprodukter

Med vidareförädling strävar man efter att skapa mervärde förväxtbaserade biprodukter. Exempel på sådana förbehandlingsåtgärder kan bland annat vara avlägsnande av överflödigt vatten, fett, protein eller fibrer eller också berikning av dessa näringsämnen. Med förbehandling kan man även minska mängden massa som måste transporteras, vilket sänker kostnaderna och mängden grönsaker som far illa av att transporteras.

Tidtabell

  • 2017–9/2021

Mer information

  • Specialforskare Juha-Matti Katajajuuri, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
Publicerad 24-01-2020 kl. 17.26, uppdaterad 21-12-2020 kl. 17.03

  • Skriv ut sidan