Pilotkommunerna aktiva på den cirkulära ekonomins stigar

Nyhet 9.12.2019 kl. 10.41
© Pixabay

Finlands miljöcentral valde 2017 tio pilotkommuner inom cirkulär ekonomi: Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda. Målet har varit att ambitiöst och konkret främja cirkulär ekonomi. Kommunerna valdes ut bland tjugotalet sökande under noggranna kriterier.

Kommunerna möttes i oktober i Vik i Helsingfors för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella teman. Exemplen på kommunernas konkreta åtgärder för att främja den cirkulära ekonomin var väldigt intressanta.

Byggnader som kan återanvändas och materialfotspår

Vanda stad deltar i det nyligen startade internationella CIRCUIT-projektet som finansieras av EU:s Horisont-program. I projektet letar man efter medel för att ta i bruk bygglösningar inom cirkulär ekonomi i stadsplaneringen.

”Projektet har tre arbetspaket: urban gruvverksamhet, en förlängning av byggnadernas livslängd samt en planering av nybyggnader för rivning och återanvändning” berättade projektkoordinator Kimmo Nekkula från Vanda.

I Kuopio har försöket Viksu kuopiolainen inletts. I försöket prövar 31 hushåll på en miljövänlig vardag i en månad. Hushållens material- och koldioxidfotspår räknas ut. Försöket är en del av den internationella Acceleratorn för hållbara levnadsvanor där åtta finländska städer deltar.

Riihimäki stad har bland annat tagit med den cirkulära ekonomin som en del av undervisningen från daghem till gymnasium. Ansvarslärare har utsetts på varje skola som plockar med teman om cirkulär ekonomi från läroplanen. I

Borgå börjar man bygga Kullo företagsområde 2020. I byggandet av området strävar man efter att återvinna 60 procent av jordmaterialet. Till exempel krossar man berggrund och använder materialet för gatuområdenas konstruktioner. Man samarbetar även med företagen i området för att utnyttja jordmaterialet.

I Villmanstrand håller man på att öka separatinsamlingen av plastförpackningar. Innan utgången av 2019 kommer insamlingen att finnas i fastigheter med fler än 30 lägenheter och innan utgången av 2021 i fastigheter med fler än 20 lägenheter. I Södra Karelen finns det cirka 20 extra insamlingspunkter som stöder Ringis insamling.

Synlighet, priser och internationalitet

Representanter för kommunerna berättade att pionjärskapet gav uppmärksamhet och priser. Jyväskylä valdes i september till årets kommun inom cirkulär ekonomi. Lahtis å sin sida har valts till Europas miljöhuvudstad 2021. Årets teman kommer att vara ett kolneutralt liv, delaktighet, cirkulär ekonomi, natur och vatten.

”Vi håller på att grunda en stiftelse för att sköta uppgifter, evenemang och publiciteten under detta viktiga år. Det här är en möjlighet för hela Finland att exportera miljökunnandet ut i världen”, berättar miljörådgivningschef Päivi Sieppi från Lahtis.

Energisakkunnig Kari Manninen från Ijo däremot berättade att en arbetsgrupp från BBC är på väg till Ijo för att filma en dokumentär i en vecka. Ijo har redan tidigare väckt internationellt intresse genom sitt klimatarbete.

I Rovaniemi ordnas Arctic Design Week i mars där staden deltar med bl.a. teman som nuddar vid cirkulär ekonomi. Huvudtemat för evenemanget är ”recreate”, alltså återskapandet. Under evenemanget presenteras hållbar och ansvarsfull design.

Åbo stad har länge deltagit i ICLEI och är nu även medlem i nätverket Green Circular Coalition (GCCC). I november kommer en grupp japaner till Åbo för att bekanta sig med den cirkulära ekonomins objekt och stadens miljöarbete. Från Åbo kommer man att åka på en motsvarande exkursion till Japan.


  • Skriv ut sidan