Lahteen luodaan hiilineutraalin rakentamisen osaamiskeskittymä

Uutinen 18.5.2021 klo 12.00
Lahden kaupungintalon tulevassa peruskorjauksessa huomioidaan energiatehokkuus ja hiilineutraalius. © Lahden kaupunki / Lassi Häkkinen

Tämän vuoden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi valittu Lahti on sitoutunut hiilineutraaliuteen jo vuoteen 2025 mennessä. Circwaste-hankkeen kiertotalouden edelläkävijäkunta Lahti kulkeekin monella sektorilla ympäristö- ja ilmastovastuussa kehityksen kärjessä. Viime vuonna yhden osa-alueen huomattiin jääneen vähemmälle huomiolle.

"Maankäyttö ja rakentaminen on energiaratkaisuihin verrattuna pieni hiilipäästöjen lähde, mutta rakennukset ratkaisevat osaltaan, miten paljon energiaa kulutetaan", kertoo Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen hankejohtaja ja idean isä Juhani Pirinen. "Tarvitsemme uusia ideoita, joilla edistää ympäristöystävällistä rakentamista kaavoituksesta alkaen."

Lahden kaupunki tukee uuden kehityskeskuksen toimintaa hyvin konkreettisesti. "Kaupungin tulevat kaavoitus- ja rakennushankkeet toimivat eri ratkaisujen pilottikohteina", Pirinen sanoo. Kehityskeskuksessa on mukana myös Rakennusteollisuus RT ry sekä paikallisia yrityksiä, rakennuttajia ja oppilaitoksia. "Tutkimus- ja kehityshankkeissa vetovastuu on LAB-ammattikorkeakoululla, LUT-yliopistolla ja Helsingin yliopistolla."

Hankkeissa kehitetään rakennusalan käytäntöjä

Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus keskittyy globaaleihin megatrendeihin: uusiutuvan energian tuotantoon, energiankäytön minimointiin, purkumateriaalien kierrätykseen ja orgaanisten materiaalien käyttöön rakennuksissa hiilinieluina. Lahdessakin halutaan kehittää puurakentamista.

"Meillä on Päijät-Hämeessä noin 150 puualan yritystä, ja sitä kautta kaikki mahdollisuudet opetella rakentamaan kestäviä puurakennuksia, jotka sisältävät paljon hiiltä. Lisäksi puurakennukset pitää pystyä purkamaan niin, että materiaalit voidaan uusiokäyttää, ei vain polttaa", Pirinen korostaa.

Yksi ympäristöministeriön rahoittamista kehityshankkeista on luoda puukerrostalojen rakennuttajille uusi ohjeistus. "Haluamme kehittää alan toimintatapoja niin, etteivät rakennuttajat rajaa suunnitelmillaan liikaa puukerrostalojen toteutusvaihtoehtoja. Puutuotetoimittajien pitää pystyä tarjoamaan hankkeisiin omia ratkaisujaan."

Toinen juuri käynnistyneistä kehityshankkeista on Ilmastoviisas taloyhtiö. "Opastamme taloyhtiöitä kehittämään oman toimintansa hiilineutraaliutta", Pirinen sanoo. Rahoitusta on haettu myös tutkimushankkeelle, jossa selvitetään öljylämmitteisen rivitalon muuttamista uusiutuvalle energialle. "Hiilineutraalius vaatii kohdekohtaisia hybridiratkaisuja, joten selvitämme, miten rivitalot voivat parantaa lämmöneristystään, ottaa hukkalämmöt talteen, hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja varastoida sitä akkuihin ja vetyyn."

Vastuulliset purkuhankkeet ovat osa vähähiilistä rakentamista

Kehityskeskus haluaa edistää vähähiilistä rakentamista myös rakennusten vastuullisella purkamisella ja rakennusmateriaalien kierrolla. "Olemme käynnistämässä tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää Lahteen toimiva ekosysteemi, jonka avulla palautamme esimerkiksi puretun betonin, tiilen ja mineraalivillat takaisin rakennettuun ympäristöön."

Yksi suurimmista esteistä on purettavien materiaalien jäteleima. "Tuotehyväksyntädirektiivit vaikeuttavat purkumateriaalien saamista takaisin rakennusmateriaaleiksi, vaikka esimerkiksi purkubetoni erotellaan heti puhtaaseen ja likaiseen. Rakentamisen kiertotalouden edistäminen vaatiikin lainsäädännön ja toimintatapojen muutosta."

Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksesta halutaan luoda kansallinen hiilineutraalin rakentamisen tietopankki ja osaamiskeskus. "Samalla kun laskemme kaupungin hiilipäästöjä ja luomme elinvoimaa Päijät-Hämeeseen, kehitämme suomalaisten teknologista osaamista, laitteita ja tuotteita. Suomalaiselle osaamiselle on nyt tarvetta kaikkialla maailmassa."

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu