Know-as-you-throw – Italiassa osataan jäteasiat

Uutinen 20.12.2022 klo 9.58

Circwaste-hankkeen yhtenä tavoitteena on kansainvälinen verkostoituminen ja tiedonvaihto sekä hyvien kiertotalouskäytänteiden oppiminen ja monistaminen muualta Euroopasta. Marraskuun alussa Circwaste-hankkeen jäteasiantuntijat ja tutkijat matkustivat Pohjois-Italiaan tutustumaan paikallisiin jätehuoltoratkaisuihin ja EU Life -rahoitteiseen kehittämisprojektiin nimeltä ReThinkWaste.

Matkaa isännöi ETRA, Pohjois-Italian alueella toimiva kunnallinen jäteyhtiö, jonka vastuulla on 70 kunnan jäte-, vesi- ja energiahuolto. Alueen väestötiheys on 352 asukasta neliökilometrillä.

ETRA oli nähnyt todella paljon vaivaa vierailumme järjestämiseen ja räätälöinyt vierailukohteet kiinnostuksemme mukaisesti. Mutta heillä myös oli mitä esitellä. Alueen kotitalousjätteen kierrätysaste huiteli 76,5 prosentissa ja jätettä syntyi 99 kg asukasta kohti vuonna 2021. Vaikka alueen väestöpohja ja -tiheys, maantieteellinen sijainti sekä jätehuollon vastuut poikkeavat omistamme, ETRAlla on selvästi käytäntöjä, joita myös Suomessa voisi kokeilla.

Ryhmäkuva Italiasta, jossa Etran väki esittelee Circwaste-hankkeen ihmisille jätehuoltoa.
ETRAn väki esittelemässä Circwaste-hankkeen ihmisille erilaisia jätehuollon ratkaisujaan. Kuvassa ruokaöljyjätteen keräysastia. © Tuuli Myllymaa

Tehokasta ja räätälöityä jätehuoltopalvelua

ETRAn tarjoama jätehuollon palvelutaso on erinomaista luokkaa. Erittäin kattavan kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi käytössä on yhteensä 45 jäteasemaa palvelemassa 604 000 asukasta. Moderni, hyvin varusteltu jätteiden aluekeräyspiste oli mitoitettu vain noin 5 000 asukkaan käyttöön. Monet jäteasemat ovat avoinna vuorokauden ympäri. Vierailemamme biojätteen käsittelylaitos ja jäteasema olivat siistejä ja roskattomia.

ETRAn alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa: noin puolet on vuoristoa ja mäkiä ja puolet tasamaata. Jätelaitos räätälöikin palvelujaan myös ympäristön mukaan. Vuoristossa, kukkuloilla, laaksoissa ja historiallisissa keskuksissa tarjotaan erilaista palvelukonseptia. Historiallisissa miljöissä, kuten Venetsian kapeilla kujilla, jätehuollon ratkaisujen estetiikalla on merkitystä. Aluetta pidetään siistinä turistien roskista myös aktiivisella siivouksella, joka tehdään osin yöaikaan. Julkisilla alueilla, kuten lentoasemalla ja puistoissa, jätteet voi lajitella kolmeen jäteastiaan.

Asukkailla vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia

ETRA panostaa paljon myös viestintään. Asukkaiden halutaan olevan tietoisia jätteiden syntymisestä, lajittelusta ja jätehuollon tarpeista. Alueen asukkailla on tavallista suurempi vastuu jätteistä: jäteastiat täytyy viedä tien varteen oikeana päivänä tyhjennystä varten. Mikäli jäteastioissa on väärää jätettä, jäteauto ei suorita tyhjennystä vaan jättää astian päälle tarran, jossa kerrotaan syy. Astia tyhjennetään vasta, kun jätteet on lajiteltu uudelleen. Taustalla on periaate siitä, että tieto jätteiden tuotannosta (KAYT, know as you throw) ohjaa käyttäytymistä.

Jätteen alkuperää pystytään seuraamaan tarkasti: yksittäisten talojen ja asuinrakennusten roska-astioissa on käytössä RFID-tägeillä toimiva tunnistautuminen. Kerrostaloasukkailla jäteastian avaus tehdään henkilökohtaisella avainkortilla ja omakotitaloasukkaiden roska-astioiden RFID-tägien lukeminen puolestaan tyhjennyksen yhteydessä. Lisäksi jäteasemalla toimii tunnistautuminen henkilökohtaisella avainkortilla.

Jätteitä ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi punnita astiakohtaisesti siten, että tietoa jätemäärästä kertyisi asuntokohtaisesti. ETRAssa uskotaan, että jätteen punnitseminen kytkettynä jätemaksuun (PAYT) ei välttämättä tuo merkittävää lisähyötyä suhteessa muuhun tiedolla ohjaamiseen.

Jätemaksuihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa omalla toiminnalla. Pursuavasta jäteastiasta veloitetaan kaksinkertainen maksu. Tyhjennyssykliä on myös helppo harventaa, jolloin jätteen synnyn ehkäisy johtaa säästöihin. ETRAn alueella jätetariffi on noin 181 euroa kolmen hengen kotitaloutta kohden, mikä on hyvästä palvelutasosta huolimatta maan alhaisimpia.

Ecomondo-messujen tarjontaa mm. erilaisia roskapönttöjä
Ecomondo-messuilla ihasteltiin mm. erilaisia roskapönttöjä. © Tuuli Myllymaa

Näkymiä tulevaisuuden jätehuoltoon

Matkamme päätteeksi vierailimme jättimäisillä kansainvälisillä vihreään teknologiaan ja ympäristöalan tutkimukseen erikoistuneilla Ecomondo-messuilla, jotka järjestettiin jo 24:ttä kertaa. Jätealan messutarjonta osoitti, että markkinoilla on jo huimat määrät erilaisia digitaalisin tunnistein varustettuja, eri kokoisia ja näköisiä jäteastioita sekä tunnisteiden lukijalaitteita.

Messuilla oli esillä myös lukuisia eri merkkisiä ja mallisia täysin sähköllä kulkevia jäteautoja. Päästöttömät jäteautot tulevat todennäköisesti yleistymään tulevaisuudessa kaluston uudistuessa. Tämä tulee merkittävästi vähentämään jätteiden keräyksen osuutta tuotteiden tai jätehuollon elinkaarenaikaisista päästöistä.

ETRAn tavoitteena on alueellisen jätesuunnitelman mukaan saavuttaa 83 prosentin kierrätysaste vuoteen 2030 mennessä. Näkemämme perusteella heillä on siihen hyvät mahdollisuudet. ETRAn vahvuuksia ovat erilaiset alueellisesti räätälöidyt jätteen lajittelu- ja keräysratkaisut, korkea palvelutaso sekä selkeä jätteen hinnan ja tuotetun määrän yhteys.

Meillä Suomessa olisi kopioitavaa monistakin hyvistä käytännöistä, sillä Italiassa osataan. Kotiin tuomisiksi tarttui monia ajatuksia ETRAn hyvän jätehuollon menestystekijöistä. Matkan jälkeen olimme kaikki yhtä mieltä: kyllä kannatti lähteä!


  • Tulosta sivu